Pasningsgaranti

 

Kerteminde Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra de er 26 uger gamle indtil skolestart senest tre måneder efter modtagelse af ansøgning om plads i dagtilbud (garantidato). Børn begynder i skole til august i det år, hvor de fylder seks år. Pasningsgarantien er opfyldt, når et barn er tilbudt plads i et alderssvarende dagtilbud i Kerteminde Kommune.

 

Søskendegaranti
Hvis et barn på ventelisten har en søskende i det pågældende dagtilbud har barnet søskendegaranti hvilket betyder, at barnet har fortrinsret til en plads i dagtilbuddet. For at opnå søskendegaranti skal de to søskende have minimum én måned sammen i dagtilbuddet. Har et barn ældre søskende i flere dagtilbud gælder garantien i det dagtilbud, hvor den aldersmæssigt nærmeste søskende har plads.

 

Pladsgaranti i integrerede institutioner
Børn der er indmeldt i vuggestueafdelingen i en integreret institution har fortrinsret til en plads i institutionens børnehaveafdeling, når barnet fylder 2 år og 10 måneder.