Breve fra forældre vedr. ny struktur:

Brevene er anonymiseret.

Der henvises til Proceshjul for at få overblik over, hvor langt vi pr. dato er kommet i processen.

 

20. marts 2016:

Hej.
Hvordan bliver åbningstider i Columbus og Himmelblå børnehaver. Som det er pt dækker åbningstiderne ikke nogle forældres behov da de åbner meget sent.. Eks:- jeg arbejder i Odense og har brug for pasning fra kl 6:15, da jeg møder på arbejde kl.7.
Ændrer de to børnehaver deres åbningstider sådan at det tilpasses vores behov? Håber på i kan svare.
Mvh
.........

 

Hej .........

Åbningstiderne er noget vi endnu ikke har helt på plads.

Dit spørgsmål er et af de spørgsmål som vi allerede har stående på vores spørgsmålsliste.

 

Mvh. Bjørnar Børsting Jørgensen
Institutionsleder

 

 

21. marts 2016

Min søn på X år er startet i Solbakken for X mdr siden. Jeg er meget bekymret for at mit barn skal starte i Columbus. Han ikke et institutionsbarn, da han har været hjemmebarn indtil han startede i børnehave. Han går stadig ikke så mange timer i børnehave max 5-6 timer om dagen. Han og jeg ville synes det er voldsomt hos Colombus.

Derfor vil jeg fortrække at han kommer i Himmelblå. Får vi forældre noget at skulle have sagt på det område?

Mvh ......................

 

Hej .....................

Selvfølgelig er man som forældre bekymret, når ens barn skal flytte til en anden børnehave.

Den del at skulle flytte små børn fra Solbakken, er efter min mening en opgave hvor vi skal være meget omhyggelige ift. hvordan vi griber det an, sådan at børnene får en god overgang.

Denne opgave har vi stor respekt for, og vil gøre vores bedste for at lykkes med.

 

Ift. dit spørgsmål om forældrenes indflydelse på hvilken børnehus børnene flyttes til, så er dette endnu ikke på plads.

I som skal flytte fra Solbakken vil blive kontaktet når vi kommer længere med dette.

Vi vil jo altid gerne finde ud af tingene sammen med forældrene.

Vi har dog den udfordring, at der er meget få ledige pladser i Himmelblå pr. 1. august 2016.

Så er der mange forældre til de yngste i Solbakken, som vil til Himmelblå, så kan vi ikke imødekomme alle forældrenes ønsker.

 

Vh. Bjørnar Børsting Jørgensen

Institutionsleder

 

 

21. marts 2016

Til rette vedkommende.

 

Jeg er mor til ........ fra Columbus.

Jeg en mor der støtter op om de nye tiltag der tages. Jeg er af den holdning, at 'forandring fryder'. Vores børn skal rykke sig fagligt og blive klar til skolestart på bedst mulige måde. De skal lære at forandringer ikke er dårlige, og at de kan føre til noget godt.

Når den nye ordning træder i kraft, vil jeg være positiv og opmuntre min datter til, at syntes ideen er fantastisk, og opmuntre hende til at få det bedste ud af den nye struktur.

 

Som forældre er jeg bange og nervøs for Jeres idé. Jeg mener helt sikkert, at I har taget munden for fuld denne gang. De sidste måneder har førskolebørnene:

 

1. rykket fra lille siden til storesiden

2. været med bus HVER DAG i 3 mdr. og har dermed ikke fået lov til at tilpasse sig på storesiden.

3. Bussen (deres nye dagligdag) blev solgt og der er nu en masse logistiske problemer.

 

Og nu skal de flytte til en anden børnehave med nye voksne og børn. Kort tid efter skal de igen omstille sig, når de skal i skole.

I mangler at informere om meget endnu, det er jeg klar over. I skriver om samarbejde med skolen og de andre børnehaver. Det er helt sikkert i god tro, men jeg føler ikke, I har overvejet situationen set med de smås øjne.

Længe har det handlet, om hvor man dog skal gøre af børnene!!! I kampen om at finde ud af det, syntes jeg, I glemmer at I tilbyder et dagtilbud i en børnehave hvor børnene KAN og MÅ VÆRE.

 

Jeg er bare en mor. Jeg forsøger at passe på mit barn. Jeg vil gerne have hun skal have en hverdag i trykke rammer, have en god rutine og kun forholde sig til hendes egen udvikling. Hun er X år. Det har hun ikke tid til i alt den 'nye struktur' der sker på, i øjeblikket, månedlig basis.

 

Mailen her er ikke et spørgsmål. Den er heller ikke en klage.

Det er en bekymring for Daginstitutionen Munkebo og min datter. Jeg syntes ikke de bliver gjort klar til skolestart på bedst mulige måde. Derfor er jeg ikke sikker på denne - endnu en gang - nye struktur.

 

Jeg håber på og forventer en meget klar opgørelse over den nye struktur snarest. Her må det fremgå, hvem der følger med børnene, præcis hvad der skal ske de næste måneder til de kommer i skole, og hvordan man vil observere og handle på de nye problemer og konflikter, som vi alle ved, der vil opstå i en så stor omlægning. Jeg forventer også en faglig præsentation af de "nye" voksne, som skal have ansvar for ......... ind til hun begynder i skolen.

Jeg forventer at ledelsen, politikkerne og hvem der ellers er del i denne omlægning, fremadrettet vil være 'klare i spyttet', så vi som forældre til barnet, kan følge med på bedste vis, og blive forvissede om, at vores barn bliver taget hånd om - hver dag.

 

Med venlig hilsen

.............................

 

Hej ..................

 

Tak for din mail og at du deler de tanker og frustrationer du har.

 

Overordnet  er det sådan, at vi mener den nye struktur vil give rammer som vil være med til at skabe bedre trivsel for alle børnene, og derved gøre, at de er bedre rustet til livet efter børnehaven.

 

Så er det sådan, at når vi laver en omstrukturering som denne, så vil der komme nogle skift for nogle børn. Dette er vi ikke glade for, men vi mener vi kan gøre skiftene skånsomme og positive for de børn som skal skifte.

I maj og juni vil det at skabe gode overgange for de børn som skal skifte hus, være en hovedopgave for medarbejdere og ledelse.

 

Et skifte op til Solbakken for næste års førskolebørn 1. august, vil fremover være en fast bestanddel af børnenes ophold i Daginstitution Munkebo.

Skiftet for de kommende førskolebørn mener vi som medarbejdere og bestyrelsen, ud fra et børneperspektiv, vil være et positivt skift, da de bliver de store som får lov til at flytte op til Solbakken, hvor de godt ved, at de største børn er.

Ud fra et voksenperspektiv, giver det os meget bedre faglige og fysiske rammer til at fokusere sammenhængende på førskolebørnene et helt år inden de starter i skole. Dette vil give et løft i børnenes udvikling og komme dem til gode senere i livet.

Denne vægtning af en indsats overfor førskolebørnene er en meget vigtig brik i den nye struktur.

Så ved jeg godt der er en social del ift. de ældste børns rolle som forbilleder for de yngre børn, som er af betydning i børnenes opvækst. Her vil der blive etableret samarbejde husene imellem, sådan at børnene stadig mødes jævnligt - dog ikke så meget som nu, hvor de er i det samme hus.

 

Vi mener også, at vi ved at koncentrere førskolearbejdet i Solbakken, får flere ressourcer til at fokusere på de behov som de yngste børn har. Også her forventer vi, at vi udviklingsmæssigt kan løfte børnene på en bedre måde.

 

Ift. ..............., så må jeg erkende, at situationen omkring ’Skattekisten’ var uheldig, og den hurtige nedlæggelse af bussen var kritisabelt.

Der blev taget en beslutning 1. dec. ’15 i Børn- og Skoleudvalget som indebar, at vi kunne beholde bussen indtil 1. august 2016, hvorefter projektet med ’Skattekisten’ blev etableret.

Personligt og fagligt mener jeg, at ColumBussen, og specielt måden medarbejderne i Columbus drev den på, var kommunens bedste pædagogiske tilbud. Børn udvikler sig bedst gennem oplevelser – noget de fik mange af i bussen. Så derfor så jeg ’Skattekisten’ som et godt tilbud til de børn som var med.

Det viser sig så, at kommunens økonomi er så presset, at man fra politisk side beslutter, at nedlægge bussen med det samme, da den var en fantastisk god løsning, men for dyr til at man ville fortsætte med den nye økonomiske situation.

 

Som du måske allerede har fået med dig, så afholder vi et informationsmøde for forældre onsdag d. 27. april, kl. 19:00, hvor flere af dine øvrige spørgsmål gerne skulle blive besvaret.

 

Du er jo altid velkommen til at skrive igen, hvis du har behov for flere svar, eller du kommer i tanke om noget som du mener bør belyses.

Vi tager ideer, positiv og negativ kritik fra forældre som et udtryk for at forældrene ønsker at være med til at gøre tingene bedre.

 

Vh. Bjørnar Børsting Jørgensen
Institutionsleder

 

5. april 2016

Hej.

Jeg har en datter i Solbakken, som starter i førskole til august og dermed fortsat skal gå i Solbakken. Vil de børn der allerede går der, skulle flytte hus, eller skal de blive i det hus de går i nu?

Er det muligt, at ønske en bestemt pædagog ikke skal tage vare på ens barn i førskolen?

 

Mvh. ..........

 

Hej ............

 

Førskolegrupperne sammensættes ud fra bl.a. kønsfordeling og sociale sammenhænge. Dette er endnu ikke gjort, så vi kender ikke gruppernes sammensætninger og derved ikke i hvilket hus i Solbakken de enkelte børn bliver placeret.

Så jeg kan derfor desværre ikke give dig et svar endnu.

 

Ift. at ønske personale, så vil der ikke være mulighed for dette.

Vi har i ledelsesteamet talt om din forespørgsel, og jeg har aftalt med Jette, at hun tager det op med dig. Dette fordi, det kræver lidt mere end et svar på en mail om ny struktur.

 

Vh. Bjørnar Børsting Jørgensen

Institutionsleder

 

 

Ændres meningen ikke hele tiden? Skal der ikke længere være vuggestue i solbakken? Er den ikke ved at blive lavet og nu står der i folderen vi har fået udleveret i Columbus, at columbus skal indeholde vuggestue? Er det så i Mariehuset? eller legestuen der bliver inddraget?

 

............. går i columbus og er mildest talt blevet kastet rundt på det sidste. Efter jul skulle hun på store siden, så med den rullende skattekiste, så "hjem" til storesiden, så er meningen at hun skal til solbakken til sommer... Kan vi være sikre?

............... starter i børnehave til ........... - men hvor bliver det så????? De er jo i princippet skrevet op til columbus for at de tre kunne være sammen og det ville være så meget lettere at aflevere og hente, men nej. og bussen kommer de så heller ikke til at opleve, nøj hvor virker det bare så ugennemtænkt- 55000 kr for en bus- dem ville forældrene nok gerne have samlet sammen og doneret.

Nå, det var mine tanker!

Det jeg gerne vil have svar på er: Hvor ender .................... med at skulle starte 1. september, når de i princippet er skrevet op til at følge storesøster (jeg tænker på søskendegaranti) kan de så "risikere" at skulle i himmelblå eller må vi vælge, når vi kender lidt til hvor de voksne kommer hen?

MVH ...................

 

Hej .....................

 

Ledelsen i Daginstitution Munkebo ændrer ikke mening hele tiden, men vi er en del af en økonomisk meget presset kommunal organisation som foretager økonomiske indgreb for at styrke kommunens økonomi.

Det har givet nogle ændringer som vi ikke havde ønsket.

 

Vi ville gerne have beholdt bussen, da det, efter min mening, har været kommunens bedste pædagogiske tilbud.

Udgifterne til bussen blev afholdt af forvaltningen, som ifølge aftale med BUPL også skulle indeholde en pædagogmedhjælper-stilling.

Dertil kom driften (diesel, værkstedsregninger, afgifter, etc.) af bussen på kr. 180.000,- til kr. 200.000,- om året oveni pædagogmedhjælperstillingen.

Så det var ikke på salg af bussen kommunen sparede, men mellem kr. 500.000,- og 600.000,- om året på drift og en medarbejderstilling.

Sammen med andre institutioner blev det overvejet om vi kunne overtage driften, men der var ikke mange nok som ville være med til at det ville være økonomi til det.

 

Tilbage til dit spørgsmål; så vil det blive sådan, at ................... starter op i Børnehuset Columbus og ............... sammen med de andre førskolebørn i Børnehuset Solbakken.

 

Vh. Bjørnar Børsting Jørgensen
Institutionsleder