Spørgsmål til den nye struktur

 

 

20-03-2016

Det er fuldt ud forståeligt, at man som forældre bliver optaget af, hvordan hverdagen for ens barn i Daginstitution Munkebo bliver ved denne omstrukturering.

Vi ønsker og forventer, at I som forældre er positivt med i processen omkring jeres barns indtræden i den nye struktur. Et godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud er af afgørende betydning for hvordan barnet håndterer forandringen.

Derfor ser vi også nødvendigheden af, at alle forældre kan stille de spørgsmål de måtte have til de rigtige personer.

 

Spørgsmål: Hvor stiller jeg spørgsmål til den nye struktur og processen?
Svar:

Har du spørgsmål, så send en mail til nystruktur@di-munkebo.dk

Mail til denne mail-adresse videresendes til formand for Bestyrelsen og til de tre ledere.

 

Venligst undlad at spørge medarbejderne om detaljer i processen, men lad dem passe sit arbejde med børnene.

Medarbejderrepræsentanter er med i processen, men den enkelte medarbejder, skal ikke bruge tid på, at besvare spørgsmål fra forskellige forældre. I er jo selvfølgelig velkommen til at spørge ind til hvordan medarbejderne har det med forandringen, men vi ser gerne, at I også har respekt for, at medarbejderne har et arbejde at udføre.

   
Spørgsmål: Hvorfor denne nye struktur?
Svar:

Kerteminde Kommune ønsker at skabe optimale forhold for trivsel, læring og udvikling for børnene. Fra politisk side ønsker man, i tråd med dette, at børnene får optimale opvækstvilkår, sådan at alle børnene som voksne, klarer sig godt. Når vi i december 2015 har igangsat processen med at skabe et bedre dagtilbud i Daginstitution Munkebo, så er det med udgangspunkt i, at man altid kan blive bedre - og et ønske om, at skabe noget som er endnu bedre end hvad vi indtil nu har haft.

Vi tror på, at den nye struktur vil gavne børnene, da de vil være i fællesskaber, hvor pædagogikken er tilrettelagt efter børnenes udviklingsniveau og alder.

   
Spørgsmål: Vil vores børn stadig have de samme voksne som de kender så godt?
Svar:

Det ved vi ikke endnu.

Medarbejderne er nu i en proces, hvor de skal finde ud af, hvilken aldersgruppe børn de ønsker at arbejde med.

Medarbejderne vil blive fordelt efter ønsker, kompetencer og drift (fordeling mellem børnehusene).

Det er endnu for tidligt at sige, om alle medarbejdere får opfyldt sit ønske.

   
Spørgsmål: Skal nogle børn flytte over i et andet børnehus?
Svar:

Ja, de børn i Solbakken som ikke skal starte i skole til august 2017 (født 2012 eller senere), skal flytte ned i Columbus eller Himmelblå 1. august 2016.

Vi vil i tiden frem til d. 1. august have fokus på, at de børn som skal flyttes fra Solbakken, får så god en overgang som overhovedet muligt. Der vil komme mange besøg i Columbus og Himmelblå.

Der vil ikke blive flyttet børn født i 2012 eller senere fra Himmelblå eller Columbus.

De børn i Columbus og Himmelblå som skal starte i skole til august 2017, flytter op i Solbakken d. 1. august 2016.

Alle førskolebørn bliver i fremtiden samlet i Solbakken, og denne flytning vil ske 1. august hvert år.

   
Spørgsmål:

Vi har valgt børnehus efter hvilke åbningstider de har nu.

Får vi de samme åbningstider, hvis vi skifter over til et andet børnehus?

Svar:

Åbningstiderne er endnu et uafklaret spørgsmål.

Bestyrelsen og ledelsen er i gang med at finde ud af, hvordan vi løser denne udfordring.

   
Spørgsmål: Hvordan vil vi mærke samarbejdet med dagplejen?
Svar:

Vi har endnu ikke aftalt med dagplejen hvordan dette skal gribes an.

Målet er, at forældre, dagplejen og Daginstitution Munkebo samarbejder tættere omkring barnets overgang fra dagplejen til børnehaven til gavn for barnet.