BørneIntra v2.19

Aldersopdelte aktiviteter

Dato:

10-10-2019

Tidspunkt:

09:00 - 11:00

Kategori:

Aktivitet

Beskrivelse:

Mellemgruppen har natur og udeliv, Banden har krop og musik og Miniputterne har kultur og værksted