BørneIntra v2.15

Velkommen til dagtilbud 0-6 år i Kerteminde Kommune

 Billede

I Kerteminde Kommune findes syv kommunale daginstitutioner, hvoraf de fire er integrerede institutioner med vuggestue. Herudover findes også den kommunale dagpleje samt to private daginstitutioner.

De enkelte institutioner og Dagplejen kan findes i menuen til venstre, og institutionerne på nedenstående kort. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores institutioner eller dagplejen hvis du ønsker at vide mere om den eller aftale besøg.

 

 

Telefontider i Pladsanvisningen

Den kommunale pladsanvisning kan kontaktes på telefon 6515 1190 på følgende dage:

Mandag    Kl. 9.00 - 12.00

Tirsdag    Kl. 9.00 - 12.00

Onsdag   Lukket

Torsdag   Kl. 11.00 - 17.00

Fredag    Kl. 9.00 - 12.00

Husk at der kan opskrives, udmeldes og søges om økonomisk friplads via digital pladsanvisning på https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=kerteminde07&k=440

Du har også mulighed for at skrive en mail til Pladsanvisningen på e-mail  pladsanvisning@kerteminde.dk

 

Har du nogle spørgsmål eller mangler du noget information her på hjemmesiden kan du kontakte Christina Elling Skarving via ces@kerteminde.dk / 65 15 11 63.

Seneste nyhed...

Daginstitutioner under forandring.

Daginstitutioner vil fra 1. januar 2017 tilbyde pladser til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, ligesom daginstitutioner også vil tilbyde dagplejepladser. Udvidelsen af pasningstilbuddene i daginstitutionerne sker for at realisere den besparelse på 2,8 mio. kr., som politikerne har besluttet i budget 2016, og for at styrke daginstitutionernes bæredygtighed.

Ressourcehus og ressourcepladser

I Daginstitution Mælkevejen i Langeskov oprettes 6 specialiserede pladser til børn med markante funktionsnedsættelser i et såkaldt ressourcehus. Der er blevet nedsat fire arbejdsgrupper, som skal arbejde med fire grundpiller for huset: Økonomi og drift, Faciliteter, Pædagogik og Visitation. Etableringen af ressourcehuset sker dels med det formål at skabe stærke fællesskaber med plads til og respekt for forskellighed til gavn for både børn med særlige behov og andre børn i daginstitutionen. Dels med det formål at effektivisere det tværfaglige samarbejde og styrke den samlede indsats, der kan tilbydes børn med særlige behov.  I daginstitutionerne oprettes desuden ressourcepladser til børn, der har behov for en særlig indsats for at kunne indgå på lige fod med deres jævnaldrende i  dagligdagen i institutionen. Der er ikke truffet endelig beslutning om, hvilke daginstitutioner, der vil tilbyde ressourcepladser.

 

Sammenlægningen af Dagplejen og daginstitutionerne

Dagplejen opløses i sin nuværende form og sammenlægges med nogle af daginstitutionerne. Det betyder, at dagplejerne organisatorisk vil høre til i en daginstitution i deres nærområde, som vil have ansvaret for ledelsen af dagplejerne og samarbejdet med forældrene. Det er endnu ikke besluttet hvilke daginstitutioner, der udvides med dagplejepladser. Det arbejde er lagt over i en arbejdsgruppe, som vil komme med anbefalinger til den geografiske struktur og foreslå, hvilke daginstitutioner, der fremadrettet vil tilbyde dagplejepladser. Hvorvidt arbejdsgruppens anbefalinger følges er op til politikerne, der træffer den endelige beslutning i slutningen af november.

Når politikerne har truffet deres beslutning nedsættes yderligere to arbejdsgrupper. Én arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny MED-struktur og sammensætningen af bestyrelsen i de daginstitutioner, der vil tilbyde dagplejepladser. Og en anden arbejdsgruppe, der skal planlægge inddragelsen af forældre i sammenlægningsprocessen.

 

Lukning af Gæstehusene

Det er besluttet, at Gæstehusene i Langeskov og Munkebo nedlægges. Det betyder, at der skal laves en model for, hvordan dagplejebørnene i områderne fremadrettet passes, når deres faste dagplejer er syg eller på uddannelse. Modellen hænger sammen med strukturen for sammenlægningen af dagplejerne og daginstitutioner, hvorfor arbejdet først sættes i gang, når strukturen er besluttet.

 

Følg med

Nyheder og materiale om forandringen af daginstitutionerne vil løbende blive lagt på Børneintra. Har du spørgsmål til forandringen, kan du stille dem til lederen i den daginstitution, hvor dit barn passes eller hvor du er ansat.

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    Stafetlog

    Du kan logge ind på KMD Stafetlog med Nem-id ved at trykke/klikke her.

    19-09-2016