BørneIntra v2.9

Velkommen til børnepasning 0 - 6 år i Kerteminde Kommune

 

I Kerteminde Kommune findes syv kommunale daginstitutioner, hvoraf den ene, Daginstitution Munkebo, er en områdeinstitution med tre børnehuse. Tre af daginstitutionerne, Balders Hus, Bøgebjerg Naturbørnehave og Daginstitution Mælkevejen, er integrerede daginstitutioner med børnehave og vuggestue. Herudover findes også den kommunale dagpleje samt to de private daginstitutioner Mølleløkkens Private Børnehave og Vuggestue og Rynkeby Private Børnehus.

 

I oversigten til venstre findes det enkelte dagtilbuds hjemmeside samt en adresseliste over samtlige kommunale daginstitutioner. Har du nogle spørgsmål eller mangler du noget information her på hjemmesiden kan du kontakte pædagogisk konsulent Jess Bøgh Gommesen via jbg@kerteminde.dk / 65 15 11 66 eller konsulent Christina Elling Skarving via ces@kerteminde.dk / 65 15 11 63.

Seneste nyhed...

Tid til skoleindskrivning 2015!

Til forældre med børnehavebørn født i 2008 og 2009

Jeres barn skal begynde i 0. klasse til august 2015, og derfor er det snart tid at indskrive til skole og skolefritidsordning (SFO).

 

Indskrivningen sker digitalt

- og foregår i perioden 1. december - 20. december 2014.

 

Sådan indskriver I

Med NemID logger I på hjemmesiden www.indskrivning.dk. På hjemmesiden findes en udførlig vejledning i, hvordan I indskriver jeres barn til skole og SFO. Herunder også hvordan I indskriver til en anden skole end jeres distriktsskole.

 

Det er rigtig vigtigt at få indskrevet jeres barn i tide, da indskrivningen lukker den 20. december.

 

Venlig hilsen

Børn og Ungeforvaltningen

born-og-unge@kerteminde.dk