BørneIntra v2.9

Velkommen til børnepasning 0 - 6 år i Kerteminde Kommune

 

I Kerteminde Kommune findes syv kommunale daginstitutioner, hvoraf den ene, Daginstitution Munkebo, er en områdeinstitution med tre børnehuse. Tre af daginstitutionerne, Balders Hus, Bøgebjerg Naturbørnehave og Daginstitution Mælkevejen, er integrerede daginstitutioner med børnehave og vuggestue. Herudover findes også den kommunale dagpleje samt to de private daginstitutioner Mølleløkkens Private Børnehave og Vuggestue og Rynkeby Private Børnehus.

 

I oversigten til venstre findes det enkelte dagtilbuds hjemmeside samt en adresseliste over samtlige kommunale daginstitutioner. Har du nogle spørgsmål eller mangler du noget information her på hjemmesiden kan du kontakte pædagogisk konsulent Jess Bøgh Gommesen via jbg@kerteminde.dk / 65 15 11 66 eller konsulent Christina Elling Skarving via ces@kerteminde.dk / 65 15 11 63.

Seneste nyhed...

Nyt fælles fritidstilbud for 0. - 6. klasse i Kerteminde Kommune

Pr. 1. august 2014 erstattes de nuværende SFO'er og klubber af en ny fritidsmodel: Ét fælles fritidstilbud. I praksis vil meget være som i dag, men der er dog et par afgørende forskelle, bl.a.

- Det nye fritidstilbud har en fælles formålsbeskrivelse, der dækker både SFO og klub. I stedet for at være to selvstændige tilbud bliver der en lang større grad af sammenhæng og helhed imellem dem. Samtidig bliver sammenhængen til skolen større således, at børnene oplever en helhed i skoledagen. Dog fortsat sådan, at undervisningen foregår i skolen, mens fritidstilbuddet er et frirum for børnene.

- Ledelsen af klubberne flyttes fra Ungdomsskolen til den enkelte skoleledelse. Det betyder, at skoleledelsen har ledelsesansvaret for både skole, SFO og klub hvilket vil være med til at understøtte sammenhængen og samarbejdet på tværs. Samtidig rykker klubberne juridisk set fra Ungdomsskoleloven til Folkeskoleloven.

 

Mere information om det nye fælles fritidstilbud kan findes her.