BørneIntra v2.9

Velkommen til børnepasning 0 - 6 år i Kerteminde Kommune

 

I Kerteminde Kommune findes syv kommunale daginstitutioner, hvoraf den ene, Daginstitution Munkebo, er en områdeinstitution med tre børnehuse. Tre af daginstitutionerne, Balders Hus, Bøgebjerg Naturbørnehave og Daginstitution Mælkevejen, er integrerede daginstitutioner med børnehave og vuggestue. Herudover findes også den kommunale dagpleje samt to de private daginstitutioner Mølleløkkens Private Børnehave og Vuggestue og Rynkeby Private Børnehus.

 

I oversigten til venstre findes det enkelte dagtilbuds hjemmeside samt en adresseliste over samtlige kommunale daginstitutioner. Har du nogle spørgsmål eller mangler du noget information her på hjemmesiden kan du kontakte pædagogisk konsulent Jess Bøgh Gommesen via jbg@kerteminde.dk / 65 15 11 66 eller AC-fuldmægtig Christina Elling Skarving via ces@kerteminde.dk / 65 15 11 63.

Seneste nyhed...

En ny skoledag møder børnene til august

Denne nyhed er måske især relevant for de forældre, som har børn, der skal begynde i skole til august.

Til august træder folkeskolereformen i kraft og det betyder, at skolebørnene møder en helt ny skoledag, når de begydner i skole efter sommerferien. Der vil bl.a. være mere motion og bevægelse, nye undervisningsformer og et tættere samarbejde med det omgivende samfund. Samtidig vil elever og forældre opleve et markant fokus på at styrke elevernes faglighed, både gennem flere undervisningstimer, men også via nye læringsaktiviteter, som skal motivere eleverne til at lære nyt.

 

Med reformen følger tre helt centrale mål for folkeskolen:

 

1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan

2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

 

Den nye skoledag betyder en ny hverdag for både elever, forældre, lærere og ledelse, og skolerne glæder sig meget til at byde alle de nye skoleelever velkommen. På Kerteminde Kommunes hjemmeside om reformen kan læses meget mere om hvad det er for en skole, eleverne møder til august. Hjemmesiden findes her