BørneIntra v2.12

Velkommen til børnepasning 0 - 6 år i Kerteminde Kommune

 Billede

I Kerteminde Kommune findes syv kommunale daginstitutioner, hvoraf de tre er integrerede institutioner med vuggestue. Herudover findes også den kommunale dagpleje samt to private daginstitutioner. De enkelte institutioner kan findes i menuen til venstre. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores institutioner hvis du ønsker at vide mere om den eller aftale besøg.

 

Telefontider i Pladsanvisningen

Den kommunale pladsanvisning kan kontaktes på telefon 6515 1190 på følgende dage:

Mandag    Kl. 9.00 - 12.00

Tirsdag    Kl. 9.00 - 12.00

Onsdag   Lukket

Torsdag   Kl. 11.00 - 17.00

Fredag    Kl. 9.00 - 12.00

Husk at der kan opskrives, udmeldes og søges om økonomisk friplads via digital pladsanvisning på https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=kerteminde07&k=440

Du har også mulighed for at skrive en mail til Pladsanvisningen på e-mail  pladsanvisning@kerteminde.dk

 

Har du nogle spørgsmål eller mangler du noget information her på hjemmesiden kan du kontakte Christina Elling Skarving via ces@kerteminde.dk / 65 15 11 63.

Seneste nyhed...

Fælles Feriepasning 2016

 

Fælles Feriepasning i Kerteminde Kommune i 2016

Regeringen har tilladt kommunerne at holde lukkedage på hverdage med lavt fremmøde. Kommunerne skal på lukkedage stille alternative pasnings-muligheder til rådighed for de forældre, der har behov for pasning.

 

I Kerteminde Kommune er det alternative pasningstilbud sikret gennem en fælles feriepasningsordning i samarbejde mellem daginstitutioner og SFO. Det betyder, at hvis jeres barns daginstitution holder lukket, kan I få pasning til jeres barn i en anden institution i jeres distrikt.

 

Kerteminde Kommune tilbyder fælles feriepasning på flg. dage i 2016:

- Fredag efter Kristi Himmelfart (den 6. maj)

- Uge 28, 29 og 30

- 27., 28., 29. og 30. december (dagene mellem jul og nytår)

 

Den Fælles Feriepasningsordning må benyttes af alle børn, der er indskre-vet i en kommunal daginstitution eller SFO. Det forventes at forældre holder ferie med deres børn i det omfang det er muligt.

 

På Grundlovsdag og Juleaftensdag er alle institutioner og SFO’er helt lukket, da disse dage af Regeringen er defineret som weekend / helligdage uanset hvordan de falder på en uge.

 

Institutioner og SFO’er organiserer selv pasningen i distrikter, herunder hvil-ken institution / SFO, der holder åbent samt hvilken leder, der har ledelses-ansvaret. Disse informationer vil I få i de enkelte institutioner og SFO’er. Ligesådan vil de enkelte institutioner / SFO’er tage initiativ til at få overblik over jeres barns pasningsbehov.

 

I SFO tilkøbes feriemodul i ugerne 7, 27-28-29-30 samt 42. Feriemodulet kan købes til de børn, som er indmeldt i SFO med én måneds varsel.

 

Køb af feriemodul skal ske via selvbetjeningsløsningen under Digital Plads-anvisning på www.kerteminde.dk/selvbetjening. Selvbetjeningsløsningen kræver NemId.

 

Venlig hilsen

Børn og Ungeafdelingen

Borb-og-unge@kerteminde.dk