BørneIntra v2.15

Velkommen til dagtilbud 0-6 år i Kerteminde Kommune

 Billede

I Kerteminde Kommune findes syv kommunale dagtilbud, hvoraf de fire er integrerede dagtilbud med vuggestue og to dagtilbud også tilbyder dagplejepladser. Herudover findes også  to private daginstitutioner og en privat legestue.

De enkelte dagtilbud kan findes i menuen til venstre og på nedenstående kort. Du er altid velkommen til at kontakte én af vores institutioner, hvis du ønsker at vide mere om den eller aftale besøg.

 

 

Telefontider i Pladsanvisningen

Den kommunale pladsanvisning kan kontaktes på telefon 6515 1190 på følgende dage:

Mandag    Kl. 9.00 - 12.00

Tirsdag    Kl. 9.00 - 12.00

Onsdag   Lukket

Torsdag   Kl. 11.00 - 17.00

Fredag    Kl. 9.00 - 12.00

Husk at der kan opskrives, udmeldes og søges om økonomisk friplads via digital pladsanvisning på https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=kerteminde07&k=440

Du har også mulighed for at skrive en mail til Pladsanvisningen på e-mail  pladsanvisning@kerteminde.dk

 

 

Seneste nyhed...

Status ressourcehus og ressourcepladser

Status ressourcehus og ressourcepladser

Vi arbejder stadig på højtryk ift. at kunne åbne vores ressourcehus i Daginstitution Mælkevejen. Arbejdsgruppen er pt. ved at lægge sidste hånd på plantegningen for de om- og tilbygninger, der skal ske i Mælkevejen. Det forventes, at ressourcehuset senest til være klar til brug i sommeren 2017. Fremmod at vi kan åbne dørene til vores nye ressourcehus, vil der blive fundet løsninger for de børn, som skal visiteres til huset.

Der har også siden sidste status været arbejdet med processen omkring ressourcepladser. Ressourcepladser er tiltænkt børn, der har behov for en specialpædagogisk indsats, i en kortere eller længere periode, for at kunne indgå på lige fod med deres jævnaldrende i dagtilbuddet. Dagtilbudsområdet ønsker ikke at bruge betegnelsen ressourcepladser, da den stiller særligt fokus på det enkelte barn. Dagtilbuddene ønsker at flytte fokus fra barn til læringsmiljø. Det sker ud fra den holdning, at dagtilbuddene i Kerteminde Kommune arbejder via et inklusionsperspektiv, hvor alle børn skal kunne inkluderes i læringsmiljøerne. Fællesskaberne er vigtige, da det er i de store og små fællesskaber, vi udvikler os. Dagtilbudslederne har derfor besluttet, at alle dagtilbud i Kerteminde Kommune skal kunne inkludere børn med behov for specialpædagogisk bistand. Betegnelsen ressourcepladser har således fungeret som en arbejdstitel og den vil blive opløst i forbindelse med omplaceringen af midlerne ud i de enkelte dagtilbud.

Følg med

Vi vil fortsat løbende opdatere på BørneIntra med nyheder og materiale i forbindelse med dagtilbudsstrukturen. Har du spørgsmål til forandringen, kan du stille dem til lederen i det dagtilbud, hvor dit barn passes eller hvor du er ansat.

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    Stafetlog

    Du kan logge ind på KMD Stafetlog med Nem-id ved at trykke/klikke her.

    19-09-2016