BørneIntra v2.9

Velkommen til børnepasning 0 - 6 år i Kerteminde Kommune

 

I Kerteminde Kommune findes syv kommunale daginstitutioner, hvoraf den ene, Daginstitution Munkebo, er en områdeinstitution med tre børnehuse. Tre af daginstitutionerne, Balders Hus, Bøgebjerg Naturbørnehave og Daginstitution Mælkevejen, er integrerede daginstitutioner med børnehave og vuggestue. Herudover findes også den kommunale dagpleje samt to de private daginstitutioner Mølleløkkens Private Børnehave og Vuggestue og Rynkeby Private Børnehus.

 

I oversigten til venstre findes det enkelte dagtilbuds hjemmeside samt en adresseliste over samtlige kommunale daginstitutioner. Har du nogle spørgsmål eller mangler du noget information her på hjemmesiden kan du kontakte pædagogisk konsulent Jess Bøgh Gommesen via jbg@kerteminde.dk / 65 15 11 66 eller konsulent Christina Elling Skarving via ces@kerteminde.dk / 65 15 11 63.

Seneste nyhed...

Åbningstidsundersøgelse

Kære forældre

 

Mange tak til jer, som deltog i vores store åbningstidsundersøgelse i perioden 5. - 21. september. Vi opnåede en svarprocent på 56%, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Undersøgelsens resultater har givet os en rigtig god og brugbar indsigt i, hvordan institutionernes åbningstider stemmer overens med jeres behov for åbningstider.

 

Vi har lavet dels en analyse af resultaterne samlet set for alle institutioner, dels en analyse af den enkelte institutions resultater. På Børn- og Skoleudvalgets møde den 9. oktober vil Udvalget få forelagt undersøgelsens hovedkonklusioner. Herefter vil institutionsbestyrelserne modtage analyse og resultater af undersøgelsen for deres respektive institution.

 

Venlig hilsen Børn og Ungeforvaltningen