BørneIntra v2.9

Velkommen til børnepasning 0 - 6 år i Kerteminde Kommune

 

I Kerteminde Kommune findes syv kommunale daginstitutioner, hvoraf den ene, Daginstitution Munkebo, er en områdeinstitution med tre børnehuse. Tre af daginstitutionerne, Balders Hus, Bøgebjerg Naturbørnehave og Daginstitution Mælkevejen, er integrerede daginstitutioner med børnehave og vuggestue. Herudover findes også den kommunale dagpleje samt to de private daginstitutioner Mølleløkkens Private Børnehave og Vuggestue og Rynkeby Private Børnehus.

 

I oversigten til venstre findes det enkelte dagtilbuds hjemmeside samt en adresseliste over samtlige kommunale daginstitutioner. Har du nogle spørgsmål eller mangler du noget information her på hjemmesiden kan du kontakte pædagogisk konsulent Jess Bøgh Gommesen via jbg@kerteminde.dk / 65 15 11 66 eller konsulent Christina Elling Skarving via ces@kerteminde.dk / 65 15 11 63.

Seneste nyhed...

BørneIntra i Kerteminde Kommune

Som et led i Kerteminde Kommunes strategi for digitalisering af kommunikationen, har kommunen indkøbt BørneIntra til daginstitutionerne og dagplejen. Det er hensigten, at den skriftlige kommunikation mellem forældre og medarbejdere i det enkelte dagtilbud samt information fra kommunen generelt, fremover foregår via BørneIntra. Den daglige snak mellem forældre og de voksne i dit barns pasningstilbud vil ikke forandres som følge af indførelsen af BørneIntra.

Med BørneIntra får alle daginstitutioner og dagplejen sine egne hjemmesider, som integreres med et Forældreintra- og Personaleintra-modul. Hjemmesiderne bliver tilgængelige for alle, medens kun forældre med børn i det enkelte dagtilbud kan se og kommunikere via Forældreintra. Ligeledes er der Personaleintra, som kun medarbejdere kan bruge. Systemet ligner meget skolernes Skoleintra, dog med et mere moderne design. Forældre kan tilgå sine børns skoleintra fra BørneIntra.

Klik her for mere information om BørneIntra er og hvordan det fungerer.