BørneIntra v2.15

Velkommen til Balders Hus

 Billede

 

Velkommen til vores vuggestue og børnehave, som ligger i udkanten af Kerteminde. Her har vi et stort og hyggeligt hus og en kæmpe grund at boltre os på – og det gør vi selvfølgelig. For i Balders Hus kan vi lide at være ude – i al slags vejr. Vi klatrer i træer, laver huler i krattet, gynger, tumler og laver suppe på bålet i den store bålhytte. Og hvis vi vil på opdagelse, er vi kun en lillebitte gåtur fra køer, grise og får, åbne marker og vandet i Kertinge Nor.

Vi respekterer hinandens forskelligeheder, viser omsorg for hinanden og har kun ganske få regler som både børn og voksne skal tage hensyn til. 

I Balders Hus har vi også børn med særlig særlige behov, det er børn som nogle gange skal skærmes lidt fra den store gruppe, - det er nogle herlige unger, - der ligesom alle andre børn har brug for fællesskaber. 

I vores hverdag forsøger vi at være så grønne som muligt, vi køber økologisk mad og mælk i den udstrækning, der er mulighed for det. Vi lærer børnene at spare på ressourcerne f.eks. ved at slukke lyset.

Hvis du er forældre til et barn, som snart skal begynde i vuggestue eller børnehave, er du meget velkommen til at kontakte os og aftale en tid for besøg, så vi kan tage godt imod dig, når du kommer forbi.

 

Vores telefonnumre:

Hovednummer:    65 15 17 25

Myretuen:           65 15 17 26

Fuglereden:         65 15 17 27

Blå stue:              65 15 17 28

Grøn stue:           65 15 17 29

Skuret:                65 15 17 86

Seneste nyhed...

Bedre Psykiatri Samtalegruppe for pårørende til psykisk syge/sårbare

Tilbud: En samtalegruppe for pårørende til psykisk syge/sårbare i

Kerteminde kommune.

En pårørende kan være et familiemedlem, forældre til eller voksne børn af

en psykisk syg eller psykisk sårbar, en nær ven eller en anden pårørende i

den syges/sårbares netværk.

Gruppen ledes af en professionel terapeut og netværksleder og har

til formål at:

* Give dig mulighed for at møde andre pårørende i samme situation.

* Dele oplevelser og erfaringer.

* Give dig redskaber til at tackle sygdommen i forhold til den syge/sårbare

og resten af familien, samt skolen, kommunen og andre institutioner.

* Skabe et rum, hvor der er plads til og fokus på det at være pårørende.

* Give dig større overskud i hverdagen.

Forløbet strækker sig over 10-12 møder, en gang om måneden,

alle gange en torsdag fra kl. 19.00 – 21.00.

Da der er et begrænset antal pladser i gruppen, skal tilmelding ske til

kerteminde@bedrepsykiatri.dk. Sammen med tilmeldingen skal vi bruge

følgende oplysninger: den syges/ sårbares alder og eventuel diagnose,

kontaktoplysninger på dig, (din relation til den psykisk syge/sårbare, mailadresse, adresse, telefonnummer).

Intromøde/første møde i gruppen bliver torsdag den 27. oktober 2016

kl. 19 – 21, Kulturhus Fjorden, Ragner Langes vej 1, 5300 Kerteminde.

Du kan få mere at vide om BEDRE PSYKIATRI på

www.bedrepsykiatri.dk

eller om tilbuddet på tlf. 21636492/ 20284150.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag