BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Bøgebjerg Naturbørnehave og vuggestue

Skiftende billeder

Her bor vi.

Bøgebjerg:  en børnehave  og vuggestue i naturen, finder du ved, at køre hele vejen langs Bøgebjerg strand, ved skovkanten kører du ned ad en markvej, hvor børnehaven og vuggestuen er beliggende i naturskabte omgivelser med udsigt til åbne marker og Storebælt.

Vi bor og trives i udkanten af en lille skov, hvor vi dagligt færdes og laver stier og veksler.

Går vi ad markvejen over vejen, kommer vi til vores lille "Bukke Bruse" bro, følger skovstien, rutsjer ned ad skrænten, står vi nærmest med fødderne i strandkanten.

 

 

Naturen som tema.

Bøgebjergs temaområder har selvfølgelig sit udspring i naturen og dens omgivelser.

For os har tilegnelsen af vand, jord, luft og ild store værdier i vores dagligdag. Det er let tilgængelige og værdifulde områder i kraft af, at vi er en børnehave i en unik naturbeliggenhed.

I løbet af året vækkes vi af begejstring og forundring over naturens forunderlige fænomener og fremmer dermed børnenes læring og fantasi.

 

Ormene har ingen øjne

Ingen ben og intet hår.

Ormene er ganske nøgne

Og må kravle når de går.

Ormene kan ikke tale

Ormene har ingen tænder.

Ormene har kun en hale

Der er ens i begge ender.

Halfdan Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

Seneste nyhed...

Nødpasning i forbindelse med lukning af dagtilbud og skoler - spredning af Covid - 19

Henvendelse til:

Pædagogisk leder Jette Ris Larsen mobil:40247221 eller

Distriksleder Anna Klokker 24793948

Kære forældre til børn i Kerteminde kommunes dagtilbud.

I forbindelse med indsatsen med at inddæmme spredningen af Covid-19 (Corona virus) meddelte statsministeren d. 11.03.2020 at dagtilbud og skoler i landets kommuner lukkes fra og med mandag d. 16.03.2020 og fjorten dage frem.

Dette betyder at Kommunens dagtilbud og skoler vil være lukket, for børn hvis forældre ikke varetager kritiske funktioner i samfundet, som f.eks. sundhedspersonale.

Børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i samfundet, vil blive tilbudt nødpasning såfremt forældrene ikke har mulighed for at finde anden pasnings løsning.

Vi vil derfor bede alle forældre, til børn der har behov for nødpasning, om hurtigst muligt at tager kontakt til barnets dagtilbud eller skole og oplyse om pasningsbehovet.

Vi vil derudover opfordre forældre til alle kommunens børn om at holde sig opdateret om situationen på kommunens hjemmeside:

https://kerteminde.dk/

Og på de sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Foranstaltningerne der er sat i værk for at forhindre yderligere smittespredning i samfundet, er meget vidtrækkende og kan virke skræmmende. Men hvis vi alle tager situationen alvorligt og gør vores for at følge regeringens og sundhedsstyrelsens anbefalinger og påbud, kommer vi forhåbentligt snart tilbage til en normal hverdag igen.

Med venlig hilsen

Rasmus Kristiansen                                                                      Inge Skov Madsen

Læringskonsulent                                                                        Chef for Børn-, Familie- og Dagtilbudsafdelingen

Børn-, Familie- og Dagtilbudsafdelingen  

Opslagstavle...

 •  

  Kære alle

  Fra Gyldendal er der åbnet op for Leg og Lær. Se nedenstående. I kan videreformidle til forældre og ansatte. Det kan også være, at I kan overveje at få den slået op i kort nyhedsform på kommunens Facebookside.

   

  Thomas Dreisig Thygesen
  Pæd. it-konsulent

  Kære Alle

   

  Ked af at jeg spammer jer i denne tid – men jeg/vi får også rigtig mange henvendelser fra kommuner og pædagoger som søger/leder efter materiale til de 0-6 årige.

  Vi har derfor givet adgang til leg og lær portalen som er fyldt med aktiviteter og gode ideer til denne målgruppe. Portalen er henvendt til pædagoger og bygget op efter læreplanstemaerne, men

  jeg har her lavet en lille guide vinklet til forældrene.

   

  https://legoglaer.gyldendal.dk/ henvendt til de 0-6 årige er åben uden login. Dvs. forældre til målgruppen kan finde materialer, aktiviteter og inspiration til dem og deres børn.

  Jeg har linket til en kort introvideo – godt nok med en pædagogvinkel.

   

  https://legoglaer.gyldendal.dk/Info/Kom_godt_i_gang.aspx

   

  Kort om relevante faneblade for forældregruppen:

  • Fanebladet Aktiviteter er sammenhængende aktiviteter/forløb – generelt kørende over nogle dage
  • Fanebladet Bibliotek indeholder alle de mange indlæste bøger, videoer etc. som indgår i aktivitetsforløbene – kan tilgås direkte her
  • Fanebladet Indeks indeholder de mange lege og aktiviteter som indgår i aktivitetsforløbene – her er alt fra sanglege, mad over bål til vilde lege i naturen

   

   

   

   

  Rasmus 😊

   

  RASMUS BACH

  Markedskonsulent

  Gyldendal Uddannelse – Salg

   

   

   

  Klareboderne 3

  DK-1115 København K

   

   

   

   

   

   

   

  18-03-2020
 •  

  Styrelsesvedtægter

  19-09-2017
 •  

   

                 TELEFON NR:

                  Bøgebjergs tlfnr.til fastnettet er stadigvæk 65341119,

                  men nr. viderestilles til en Microsoft mobiltlf, som har

                  nummeret: 2974 - 1296.

                  Vær opmærksomme på dette nr. i tilfælde af

                   Bøgebjerg skal i kontakt med Jer.

  27-01-2017
 •  

  Se filmen fra da Dronningen besøgte Bøgebjerg 5. Juni 2013 - redigeret af Annelise Bruhn

  (åben linket i "you Tupe" hvis der er problemer med lyd)

  05-08-2016