BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Kære forældre

  Medlemmerne til forældrebestyrelsen for Hindsholms børn og unge er fundet. Da der ikke meldte sig flere kandidater end der skulle bruges, vælges bestyrelsen ved fredsvalg, og valghandlingen i morgen aflyses.

  Vedhæftet oversigt over forældre i den nye bestyrelse.

  På bestyrelsesmøde d. 16. juni vil den nye bestyrelse konstituere sig.

  Tak til kandidaterne der har ønsket at være med i bestyrelsen - både nye og gamle. Det er så vigtigt for både skoler og dagtilbud med engagerede forældre der vil være med at beslutte, hvordan Hindsholm børn og unge bedst lærer og bedst trives.

   

  Venlig hilsen

   

  Søs Løkke

  Fællesleder Hindsholms Børn & Unge

  E-mail: solo@kerteminde.dk

  Tlf.nr: 65151585/40305828

  Oversigt over medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Hindsholms Børn & Unge

   

  Afdeling pr 1/8-2020

  Navn

  Forældre til børn i afdeling pr maj-2020

  Valgt som

  Dagtilbud/Bøgebjerg:

  Dagpleje

  Emil Rasmussen

  Elisa, Dagpleje

  Medlem

  Dagtilbud/Bøgebjerg:

  Børnehave

  Franciska Rasmussen

  Huxi, Børnehave (fra 1. juni)

  Nynne, Børnehave

  Medlem

  Dagtilbud/Bøgebjerg:

  Børnehave

  Rikke Mohr

  Lulu, Børnehave

  Medlem

  Dagtilbud/Bøgebjerg:

  Dagpleje

  Louice Bermann

  Carl, Dagpleje

  Harald, Børnehave

  Suppleant dagpleje + Bøgebjerg

  Dagtilbud/Bøgebjerg:

  Børnehave

  Ann Juncker-Jensen

  Alfred, Børnehave

  Laurits, Dalby: 1. klasse

  Emil, Dalby: 3. klasse

  Suppleant Bøgebjerg

  Special/Mesinge:

  Udskoling

  Pernille Kroer

  Anton, Mesinge: 7. klasse

  Annika, Dalby: 7. klasse

  Medlem

  Special/Mesinge:

  Indskoling

  Mette Strodl

   

  Alfred, Mesinge: 3. klasse

   

  Medlem

  Special/Mesinge:

  Mellemtrin

  Lene Amstrup

  Alberte, Mesinge: 5. klasse

  Suppleant

  Almen/Dalby:

  Indskoling, Mellemtrin og Udskoling

  Bibi Foged

  Lucas, Dalby: 0. klasse

  Emilia, Dalby: 4. klasse

  Noa, Dalby: 6. klasse

  Medlem

  Almen/Dalby: Mellemtrin og Udskoling

  Birthe Jespersen

  Ida, Dalby: 3. klasse

  Johannes, Dalby: 6. klasse

  Carl, Dalby: 9. klasse

  Medlem

  Almen/Dalby: Mellemtrin

  Signe Klokker

  Palle, Dalby: 4. klasse

  Medlem

  Almen/Dalby: Udskoling

  Kim Zeuner

  Olivia, Dalby: 6. klasse

  Mads Emil, Dalby: 9. klasse

  Medlem

  Almen/Dalby: Mellemtrin og Udskoling

  Tine Riis

   

  Mikkel, Dalby: 3. klasse

  Patrick, Dalby: 6. klasse

  Suppleant

  Almen/Dalby: Indskoling

  Martin Beck

  Solvei, Dalby: 1. klasse

  Suppleant

   

   

  14-05-2020
 •  

  Genåbning af dagtilbud i Kerteminde kommune

  Opdateret 6. maj 2020 kl. 12.10

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune har nu været genåbnet i et par uger. Genåbningen er generelt forløbet godt og der skal lyde en stor tak til forældrene for at have været forstående i denne periode hvor alle har skulle tilpasse sig en ny hverdag med nye rutiner.

  Kerteminde kommunes dagtilbud er genåbnet i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette betyder blandt andet, at der er øget fokus på håndhygiejne og på størrelsen af børnegrupper i løbet af dagen. Retningslinjer betyder i hverdagen at der er øget behov for opsyn med børnegrupperne for at sikre at, retningslinjerne følges.   

  Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves for at mindske smittefaren i de kommunale dagtilbud, og så længe vi alle hjælpes ad, kan det lade sig gøre at få en normal hverdag for vores børn i deres dagtilbud. Der findes dog forældre, der af den ene eller den anden årsag ikke har behov at sende deres børn i dagtilbud under denne Corona periode. For at imødekomme de forældre, der ikke ønsker at gøre brug af deres barns kommunale dagtilbudsplads, har Kerteminde kommune besluttet, at der opsættes en midlertidig garantiordning, der sikre disse forældre, at deres barn har en plads i dagtilbuddet, når de igen ønsker at gøre brug af den. 

  Garantiordningen fungerer på følgende måde:

  • Forældre, der ønsker at gøre brug af ordningen, kontakter kommunes pladsanvisning der vil formidle aftalen.
  • Garanti aftalerne laves for en måned ad gangen.
  • Forældrene vil være friholdt for betaling i den periode, deres barn ikke benytter en plads i et af de kommunale dagtilbud.
  • Ordningen er tilgængelig for alle forældre, der ikke ønsker, at deres barn gør brug af deres kommunale dagtilbuds plads under Corona perioden.

   

  Ordningerne tilbydes fra 1. maj 2020, der kan søges hos pladsanvisningen fra 4. maj 2020.

  Der vil i denne periode også være børn, der skal starte i børnehave. Dette kan være svært nok for børn under normale forhold og vil være endnu mere overvældende i denne periode, da personalet ikke vil have den samme mulighed for at give nyopstartede al den opmærksomhed, de vil have brug for i deres nye institution. For at imødekomme børn der under Corona perioden ville skulle have deres børnehavestart og for at sikre, at de får en god overgang har Kerteminde kommune besluttet, at der for børn i kommunal dagpleje og private pasningsordninger, er mulighed for udskudt børnehavestart. Forældre til børn i kommunal dagpleje og vuggestue, der får udskudt børnehavestart, vil være friholdt for at betale dagpleje- og vuggestuetakst og vil blive opkrævet børnehavetakst. Forældre til børn i private pasningsordninger får mulighed for at få tilskud til privat pasningsordning efter at barnet er fyldt 2. år og 10 mdr. svarende til 75% af vederlaget til den private pasningsordning, dog max kr. 3.577,- pr. måned.

  Den udskudte børnehavestart er midlertidig og vil afhænge af Corona periodens længde. Hvis perioden er meget langvarende vil det være nødvendigt, at barnet starter i børnehaven, men kommer perioden til at vare så længe forventes det, at der på det tidspunkt vil være fundet løsninger, der gør det muligt at sikre en god overgang.

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune arbejder ud fra den præmis, at alle, der ønsker et tilbud, får et tilbud. Dette betyder, at dagtilbuddene i videst mulig udstrækning vil forsøge at fastholde deres normale åbningstider. Der arbejdes hårdt i de lokale distrikter for at få kabalen til at gå op, så alle er tilfredse med udfaldet. Der kan dog i de lokale distrikter forekomme problematikker, der gør, at der midlertidigt må ændres på åbningstiderne. Det kan være, hvis der er sygdom blandt personale eller lignende. Hvis dette skulle ske, vil alle kræfter blive sat ind, så det lokale dagtilbud hurtigst muligt kan vende tilbage til normal åbningstid.

  Med venlig hilsen

  Inge Skov Madsen

  Børn, familie og dagtilbudschef

   

  06-05-2020
 •  

   

   

  Ferie – fællespasning og lukkedage.
   

  Uge 7

  Vinterferie

  Fællespasning

  8.maj

  St Bededag - Helligdag

  Lukket

  22. maj

  Fredag efter Kristi Himmelfart

  Fællespasning  

  5. Juni

  Grundlovsdag 5. juni

  Lukket

  Uge 30 - 31

  Sommerferie - 2 sidste uger af juli

  Fællespasning

  Uge 42

  Efterårsferie

  Fællespasning

  Uge 53

  Mellem jul og Nytår

  Fællespasning

   

   

  Venlig Hilsen

  Anna Klokker
  Distriktsleder

   

  28-04-2020