BørneIntra v2.19.1

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN I NYMARKEN

Vi er ikke en naturbørnehave,

MEN vi er rigtig meget ude i fri luft, og på ture i omegnen.

Vi er ikke en idrætsbørnehave,

MEN vi har rigtig meget fokus på motorik.

Vi er ikke en dramainstitution,

MEN vi laver en kæmpe teaterforestilling hvert år.

Skiftende billeder

Kort sagt, vi er en meget alsidig børnehave, der vægter natur- og kulturoplevelser samt alsidige aktiviteter, musiske oplevelser og kropslige udfoldelser og udfordringer under trygge forhold, i fællesskab og i mindre grupper.

 

Vi er en kommunal institution kombineret med SFO og med nær tilknytning til Nymarksskolen. I perioden 1.8.11. - 31.12.13. fungerer skole, SFO og børnehave som én institution med fælles ledelse og bestyrelse under Lov om udfordringsret. Vi har fælles værdigrundlag samt fælles mål og rammer for det pædagogiske samarbejde. Samarbejdet er opstået i erkendelsen af vores fælles opgave med at:

  • sikre, at dagligdagen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati
  • formå, at børn og unge opnår tillid til egne muligheder og danner sig baggrund for at tage stilling.
  • fremme den enkeltes alsidige, personlige udvikling og evner til at indgå i et forpligtende fællesskab i tæt samarbejde med forældrene.

Arbejdet med at skabe organisatorisk og pædagogisk sammenhæng i skole- og dagtilbud er beskrevet i ”Den røde Tråd".

Seneste nyhed...

Nisserne er flyttet ind

Kære forældre

Da nye forældre ikke ved, hvad det betyder at nisserne er flyttet ind, kommer der her en forklaring.

På alle tre stuer er der flyttet nisser ind, som på skift kommer med børnene hjem.

De skriver I den lille bog, hvad de har oplevet og hvilke nisse streger de har lavet.

Til næste dag har de lagt lidt godt i kurven til uddeling på stuen. (pebernødder, mandariner eller andet.)

venlig hilsen

Anette