BørneIntra v2.19.1

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN I NYMARKEN

Vi er ikke en naturbørnehave,

MEN vi er rigtig meget ude i fri luft, og på ture i omegnen.

Vi er ikke en idrætsbørnehave,

MEN vi har rigtig meget fokus på motorik.

Vi er ikke en dramainstitution,

MEN vi laver en kæmpe teaterforestilling hvert år.

Skiftende billeder

Kort sagt, vi er en meget alsidig børnehave, der vægter natur- og kulturoplevelser samt alsidige aktiviteter, musiske oplevelser og kropslige udfoldelser og udfordringer under trygge forhold, i fællesskab og i mindre grupper.

 

Vi er en kommunal institution kombineret med SFO og med nær tilknytning til Nymarksskolen. I perioden 1.8.11. - 31.12.13. fungerer skole, SFO og børnehave som én institution med fælles ledelse og bestyrelse under Lov om udfordringsret. Vi har fælles værdigrundlag samt fælles mål og rammer for det pædagogiske samarbejde. Samarbejdet er opstået i erkendelsen af vores fælles opgave med at:

  • sikre, at dagligdagen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati
  • formå, at børn og unge opnår tillid til egne muligheder og danner sig baggrund for at tage stilling.
  • fremme den enkeltes alsidige, personlige udvikling og evner til at indgå i et forpligtende fællesskab i tæt samarbejde med forældrene.

Arbejdet med at skabe organisatorisk og pædagogisk sammenhæng i skole- og dagtilbud er beskrevet i ”Den røde Tråd".

Seneste nyhed...

Tusind tak

Kære forældre

Tusind, tusind tak til alle jer der har valgt at holde jeres børn hjemme i dag.

Det har betydet at selvom der mangler 5 faste voksne så har det tilbageværende

personalet half mulighed for at give de børn, der har behov for det en god hverdag.

Vi er blevet testet første gang i dag og skal igen på onsdag, forhåbenligt med et negativt resultat.

Venlig hilsen

Anette