BørneIntra v2.19.1

Marslev Børnehus

Billede

Marslev Børnehus er en del af institutionen Marslev Skole og Børnehus. En såkaldt "Landsby-model"

Marslev Børnehus er medio februar 2019 flytte i nybygget Børnehus i forlængelse af Marslev Skole og SFO.

Samtidig har vi åbnet vuggestue.

Dagplejerne i Marslev er fra primo januar 2019 også under Marslev Børnehus. De har fortsat deres arbejde i deres hjem, men vil på sigt komme jævnligt i Børnehuset og være eksterne medarbejdere. 

Vi har meget samarbejde med  Marslev SFO, da vi altid har fælles morgenåbning og fælles pasning i ferie. Pædagogerne i SFOen har alle hver uge timer i Børnehuset, så de kender børnene, når de starter i SFOen.

Vi samarbejder også med skolens personale, således at der bliver en rød tråd gennem barnets tid i Marslev Skole og Børnehus.

Vi har fælles bestyrelse.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag