BørneIntra v2.19.1

Daginstitution Munkebo - Solbakken (Munkebo SOLBAKKEN)

Columbus

Lindøalléen 77

Tlf: 6597 7260 - 2325 3403

 

Vuggestue

Rosendalen 215

Tlf. 2238 9818

 

Himmelblå

Lindøalléen 79

Tlf: 6597 4130

 

Solbakken

Lindøalléen 77

Tlf:

Krabberne: 2497 3720

Søstjernerne: 2497 3722

 

Dagplejens Legestue

Rosendalen 215

Tlf. Dagplejers telefonnummer