BørneIntra v2.19.1

Personale info: Daginstitution Munkebo - Columbus
Amanda Persson
Amanda Persson

Pædagogmedhjælper

Anita Amstrup Pedersen
Anita Amstrup Pedersen

Pædagogisk assistent

Anja Kastrup Jensen
Anja Kastrup Jensen

Pædagogisk leder

E-mail: anje@kerteminde.dk

Pædagogfaglig leder 3-6 års området

Ann-Dorthe Rasch
Ann-Dorthe Rasch

Pædagogmedhjælper

Annette Bull Schmidt
Annette Bull Schmidt

Pædagogmedhjælper

Berit Jensen
Berit Jensen

Pædagogmedhjælper

Bettina Andersen
Bettina Andersen

Pædagogmedhjælper

Camilla Balzer Petersen
Camilla Balzer Petersen

Pædagog

Charlotte Bjerregaard
Charlotte Bjerregaard

Pædagogisk leder

E-mail: chbj@kerteminde.dk

Pædagogisk leder, Dagpleje og Vuggestue

Charlotte Maiken Staffe
Charlotte Maiken Staffe

Pædagogmedhjælper

Christina Smith Frydenlund Nielsen
Christina Smith Frydenlund Nielsen

Pædagog

Heidi Birte Fløjborg
Heidi Birte Fløjborg

Pædagogmedhjælper

Heidi Hagedal Busk
Heidi Hagedal Busk

Pædagog

Irene Nielsen
Irene Nielsen

Pædagogmedhjælper

Jakob Frederiksen
Jakob Frederiksen

Pædagog

Jesper Hempler
Jesper Hempler

Dagtilbudsleder

Jette Hansen
Jette Hansen

Pædagogmedhjælper

Kristina Rasmussen
Kristina Rasmussen

Pædagog

Larysa Ballo
Larysa Ballo

Pædagog

Lasse Eglin Mortensen
Lasse Eglin Mortensen

Pædagogstuderende

Lena Lund Clausen
Lena Lund Clausen

Sekretær

E-mail: lcn@kerteminde.dk

Lena Petersen
Lena Petersen

Pædagog

Lone Blaasvær
Lone Blaasvær

Pædagogmedhjælper

Lorin Khalil
Lorin Khalil

Pædagogmedhjælper

Louise Almind Nielsen
Louise Almind Nielsen

Pædagogisk assistent

Louise Søgaard Møller Hansen
Louise Søgaard Møller Hansen

Pædagogmedhjælper

Maria Bach Hansen
Maria Bach Hansen

Pædagog

Marianne Røer
Marianne Røer

Pædagog

Martin Koordt
Martin Koordt

Pædagog

Mathias Haldkjær
Mathias Haldkjær

Pædagogmedhjælper

Mette Lundgaard Vestergaard
Mette Lundgaard Vestergaard

Pædagog

Nanet Kaldau Jeppesen
Nanet Kaldau Jeppesen

Pædagog

Per Erik Martin Hedman
Per Erik Martin Hedman

Pædagogmedhjælper

Poul Juul Vestergaard
Poul Juul Vestergaard

Pædagog

Sanne Kuhlmann
Sanne Kuhlmann

Pædagog

Sheila Kildegård Larsen
Sheila Kildegård Larsen

Pædagog

Trine Lund-Johansen
Trine Lund-Johansen

Pædagog

Ulla Kruse
Ulla Kruse

Pædagog

Veronika Eriksen
Veronika Eriksen

Pædagogmedhjælper

Vivi Bærentsen
Vivi Bærentsen

Pædagogmedhjælper