BørneIntra v2.19.1

Personale info: Marslev Børnehus - Vuggestue
Anja Marchen Herskov
Anja Marchen Herskov

Annette Lassen
Annette Lassen

Dorthe Dahl Petersen
Dorthe Dahl Petersen

Dorthe Leegaard
Dorthe Leegaard

Eva Holm
Eva Holm

Frederik Rantzau
Frederik Rantzau

Heidi Spanggaard Kyed
Heidi Spanggaard Kyed

Jytte Holm Mehr
Jytte Holm Mehr

Kirsten Bente Miller
Kirsten Bente Miller

Lene Fisker Rasmussen
Lene Fisker Rasmussen

Lisbeth Bornhøft
Lisbeth Bornhøft

Stine Printz Nielsen
Stine Printz Nielsen