Plads efter barsel 
Når nybagte forældre indgiver ansøgning om optagelse inden barnet er en måned, fastsættes ansøgningsdatoen til barnets fødselsdag, og der anvises senest 4 uger efter den maksimale barsels- og forældreorlovsperiode på 26 uger en plads, - det vil sige senest, når barnet er 30 uger.

Ved adoption gælder samme retningslinjer.
 

Overskrides ansøgningsfristen, kan det tidspunkt, hvor der kan tilbydes en plads, rykkes med en periode, der svarer til forældrenes overskridelse af ansøgningsfristen. 

Plads i andre situationer 
Når forældrene søger en plads i andre situationer, tilstræber Kerteminde Kommune at tilbyde plads senest 1 måned efter ansøgningstidspunktet. 

Tilflyttere
Tilflyttere fra en anden kommune i Danmark kan medtage eventuelt optjent anciennitet, hvis forældrene indsender anciennitetsbevis fra fraflytningskommunen.

 

Ansøgning 
På Digital pladsanvisning får du adgang til 5 forskellige løsninger på pladsanvisningen. Hvis du ikke har digital signatur / Nem-ID, kan du udskrive blanketter til ansøgning på kommunens selvbetjening, eller henvende dig til Borgerservice og få udleveret et skema.

 

Videreførelse fra dagpleje/vuggestue til børnehave 
Der skal kun indgives ansøgning én gang.

Det vil sige, at et barn, som opskrives til dagpleje/vuggestue, automatisk er skrevet på venteliste til børnehave med en behovsdato svarende til den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år. 

Ønsker om plads 
Forældrene har ikke krav på en plads i et bestemt dagtilbud, men kan tilkendegive konkrete ønsker om pladser.

 

I Kerteminde Kommune kan forældrene i forbindelse med ansøgning prioritere to ønsker inden for aldersrelevante dagtilbud.

 

Hvis ikke forældrene angiver nogen ønsker er barnet som udgangspunkt skrevet på venteliste til det distrikt, hvor barnet bor.