Betingelser for oprettelse af privatinstitutioner

 

Organisationer, forældre, virksomheder eller andre interessenter har mulighed for at oprette daginstitutioner i privat regi uden at være bundet af kommunernes pligt til som eneleverandør eller aftalepart i forhold til selvejende og puljeinstitutioner, at organisere dagpasning i kom-munen.

Det er muligt med den nye organisationsform, der trådte i kraft 1. oktober 2005, at trække et evt. overskud fra driften ud af daginstitutionen.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune skal godkende privatinstitutio-ner, hvis de lever op til gældende lovgivning og de af kommunen fastsatte betingelser for godkendelse af daginstitutioner.

Af hensyn til at hjælpe og vejlede initiativtagere har Børn og Skoleudvalget i Kerteminde Kommune derfor vedtaget følgende kriterier for godkendelse af privatinstitutioner, så private daginstitutioner bliver bygget op og drevet ud fra de bedste forudsætninger.

 

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner