Feriepasning

 

Regeringen har tilladt kommunerne at holde lukkedage på hverdage med lavt fremmøde. I Kerteminde Kommune er lavt fremmøde defineret som, at mindre end 35 % af børnene i en daginstitution skal have et pasningsbehov. Kommunen skal på lukkedage stille alternative pasningsmuligheder til rådighed for de forældre, der har behov for pasning. I Kerteminde Kommune er det alternative pasningstilbud sikret gennem en fælles feriepasningsordning i samarbejde mellem daginstitutioner og SFO.

 

I 2015 er der ferielukkedage på følgende datoer:

 

15. maj (fredag efter Kristi Himmelfart)

Uge 29, 30 og 31

Den 28., 29., 30. og 31. december (dagene mellem jul og nytår). Den 31. december lukker daginstitutioner og SFO'er kl. 13.

 

Bemærk at ugerne med feriepasning i sommerferien er rykket i år, så de falder i ugerne 29 – 31 fremfor i ugerne 28 – 30 som tidligere år. Det skyldes, at ugerne i juli 2015 falder således, at de fire hele uger i juli er uge 28 – 31. Erfaringerne fra tidligere år er, at størstedelen af familierne med børn i daginstitutioner og SFO holder ferie i de sidste uger af juli. For at sikre, at alle institutioner holder åbent i de uger, hvor flest har behov for pasning, har vi derfor valgt at placere feriepasningen i uge 29 – 31 i 2015.

 

En oversigt over hvilke institutioner og SFO'er, der afholder feriepasningen vil blive offentliggjort her på siden snarest muligt. Oversigten er dog med forbehold, idet der afhængigt af forældres faktiske pasningsbehov på de enkelte dage, kan der ske ændringer i hvilke institutioner / SFO'er, der varetager feriepasningen. Forældre vil modtage information herom i deres respektive institutioner.

 

Grundlovsdag den 5. juni samt den 24. december har alle daginstitutioner og SFO'er lukket, og der stilles ikke alternativ pasning til rådighed på disse dage. Det skyldes, at disse to dage af Regeringen er defineret som helligdage uanset hvilken ugedag de falder på. Ved spørgsmål til ferielukkedage i de kommunale daginstitutioner og SFO'er kan der rettes henvendelse til fuldmægtig Christina Elling Skarving på ces@kerteminde.dk eller telefon 6515 1163.

 

Private daginstitutioner

De private daginstitutioner i Kerteminde og Rynkeby har ingen ferielukkedage.

 

Dagplejen

Den kommunale dagpleje har ingen faste ferielukkedage. I forbindelse med dagplejeres ferie, sygdom o.lign. tilbydes familierne en gæstedagplejer. Dog er der i Munkebo mulighed for at tilbyde plads i gæstehuset. Det tilstræbes at finde en gæstedagplejer indenfor legestuegruppen eller i lokalområdet. Det kan dog i sjældne tilfælde være nødvendigt at tilbyde gæstedagpleje uden for lokalområdet.

 

Dagplejen har ligesom de kommunale daginstitutioner og SFO'er helt lukket Grundlovsdag den 5. juni og den 24. december, og på disse dage tilbydes der derfor ikke gæstepasning. Ved spørgsmål om feriepasning mv. i den kommunale dagpleje kan der rettes henvendelse til Dagplejen på dagplejen@kerteminde.dk eller telefon 6515 1182.