Anvisning af plads

 

Anvisning af pladser i kommunale daginstitutioner varetages af den kommunale Pladsanvisning, mens anvisningen af dagplejepladser sker via kommunens Dagplejekontor. Anvisning af en ledig plads sker i henhold til gældende retningslinjer og under hensyntagen til forældrenes ønsker og de særlige forhold, der eventuelt gør sig gældende. Ved accept af tilbud om plads i et dagtilbud slettes al anden opskrivning til alderssvarende pladser. Et barn kan dog forblive på ventelisten hvis
    - det ønskes optaget i samme dagtilbud som en søskende
    - det er optaget i dagpleje og ønsker plads i vuggestue/legestue.

 

Nej til en plads
Hvis forældre ved anvisning af en plads siger nej til denne, slettes barnet af ventelisten. Hvis forældrene herefter oplyser en ny behovsdato betragtes dette som en ny ansøgning, og der fastsættes på baggrund heraf en ny garantidato