Behovs- og garantidato

 

Den behovsdato, der oplyses ved ansøgning til en plads i et dagtilbud bestemmer sammen med ansøgningsdatoen, hvornår barnet tilbydes en plads. Ved ansøgning via Den Digitale Pladsanvisning gives der automatisk besked om, at barnet er optaget på venteliste og vil blive anvist plads herefter. Samtidig oplyses datoen for, hvornår barnet er garanteret en plads i et alderssvarende kommunalt dagtilbud.