Flytning - Pasning over kommunegrænsen

 

Når forældre til et barn, der har plads i et kommunalt dagtilbud, fraflytter Kerteminde Kommune har barnet ret til at beholde sin plads i dagtilbuddet. Forældrenes nye opholdskommune overtager opkrævningen af forældrebetalingen og yder tilskud efter gældende regler. Ved flytning til en anden kommune skal Kerteminde Kommunes Pladsanvisning og den nye bopælskommune kontaktes straks når flyttedatoen kendes.