Opsigelse / ophør af plads i et kommunalt dagtilbud

 

Kommunen kan ikke opsige børn, der er optaget i et kommunalt dagtilbud, men når barnet begynder i skole kan det ikke længere gå i børnehave, og betragtes derfor som udmeldt senest pr. 31. juli det år barnet skal begynde i skole, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

 

Når et barn, der er optaget i kommunal dagpleje/ vuggestuegruppe tilbydes optagelse i en børnehave/børnehavegruppe, betragtes barnet automatisk som udmeldt af dagplejen/vuggestuegruppen, idet tilbuddet ophører, når barnet tilbydes et andet aldersrelevant kommunalt dagtilbud. Undtaget herfor er børn, der søges optaget i private institutioner. Her skal forældre selv sørge for at få deres børn udmeldt af dagpleje / vuggestue efter gældende regler for udmeldelse.