Overflytning mellem dagtilbud

 

Når et barn har fået anvist en plads i et kommunalt dagtilbud og forældrene har sagt ja til pladsen, kan barnet som udgangspunkt ikke blive overflyttet til et andet dagtilbud. I særlige tilfælde kan der gøres undtagelse herfor:

Ansøgning om overflytning mellem dagtilbud skal almindeligvis ske skriftligt til lederen i det nuværende dagtilbud, der udleverer ansøgningsskema. Drejer det sig om overflytning mellem dagplejere skal ansøgning ske til det kommunale Dagplejekontor.

 

Afgørelser om overflytning beror altid på individuelle forhold og hensyn i den enkelte sag, og i samråd mellem de pågældende dagtilbud.