Udmeldelse

 

Et barn kan udmeldes af et kommunalt dagtilbud med én måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.
Når et barn i én måned ikke har gjort brug af en plads i et kommunalt dagtilbud, tager dagtilbuddet i samarbejde med Børn og Ungeforvaltningen op til overvejelse, om dette skal opfattes som en tilkendegivelse af, at familien ikke længere ønsker at gøre brug af pladsen.

 

Ved udmeldelse pga. flytning til en anden kommune er det forældres eget ansvar at sikre, at barnet udmeldes af dagtilbuddet rettidigt i henhold til retningslinjerne. Dvs. hvis forældre ikke rettidigt får opsagt pladsen i Kerteminde Kommune, afholder de fortsat egenbetalingen til pladsen indtil udmeldelse er sket og opsigelsesperioden udløbet.