Velkommen i dagpleje hos:

 

Tina Sørensen
Mesterrækken 46
5350 Rynkeby


Mobil: 4021 4355

 

 

Åbningstider:
Mandag: 06:30 - 16:15
Tirsdag: 06:30 - 16:15
Onsdag: 06:30 - 16:15
Torsdag: 06:30 - 16:15
Fredag: 06:30 - 15:30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om mig:

Jeg hedder Tina Sørensen og født i 1973.

Jeg har været dagplejer siden 2003

Jeg bor i Rynkeby sammen med mine 2 børn. Tobias på 19 år og Freja på 16 år.

 

Mit hjem er røgfrit både i og uden for arbejdstiden.  Jeg har ingen dyr indenfor.

Jeg blev godkendt som naturdagplejer og fik det grønne flag i 2012.

Udebørn er sunde børn. Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første leveår, og det lille barn har overordentlig stor gavn af de stimuli naturen kan give. Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige og sanse mæssige muligheder uderummet byder på.

Som Grøn Spirer Naturdagplejer vil vi:

Bruge naturen i dagligdagen

Vores dagplejebørn er ude hver dag

Vi er på ”udflugt” i naturen hver uge

Børnene stifter kendskab med årstidernes skiften, vind og vejr

Børnene er med til at plante, så og høste og oplever madens vej fra jord til bord

Vi laver en årsplan med naturaktiviteter til hver måned

(Min årsplan lægger til sidst på min side…)

Vi deltager på skift på kursus for at modtage ny inspiration

Læs mere om NATURDAGPLEJE her:                   http://www.groennespirer.dk/

 

Hvad kan I forvente af mig?

- En dagpleje med fokus på udeliv og natur, sprog og motorik.

 

Vores dag                                                                                     

06.30 – 07.30: morgenmad til de børn der kommer tidligt.

08.30 – 09.00: formiddagsmad, brød, frugt og mælk

09.00 – 11.00: Vi er udendørs, leger i haven, eller går på opdagelse i naturen. Der findes ikke dårligt vejr, så vi er ude hver dag.

11.00 – 11.30: middagsmad, brød, grønt og vand.  Mest rugbrød, men det kan også være lidt lunt mad og forskelligt tilbehør.

12.00 - ?: middagssøvn ( Vi synger altid ”sov godt sang”)

 14.30 – 15.00: eftermiddagsmad, brød, frugt og vand

15.00 – 16.15: afhentning af børn

Når vejret tillader det, spiser vi ude og jeg spiser altid sammen med børnene. Jeg bestræber mig på at skabe en god, hyggelig og fælles oplevelse omkring måltidet. Vi synger altid før og efter måltidet.

Alle måltider følger Dagplejens kostpolitik, som du kan læse mere om på dagplejens hjemmeside.

 

Legestue

Hver anden uge er vi i heldagslegestue sammen med 3-5 andre dagplejere. Børnene skal afleveres og hentes i legestuen.

Legestuegruppen har sammen lavet en aktivitetsplan hvor læreplans temaerne er indarbejdet.

Heldagslegestuen set med barnets øjne:

- Jeg øver mig i at være sammen med mange børn

- Jeg får nye venner

- jeg lærer de andre voksne at kende, så jeg er tryg når jeg skal i gæstedagpleje

Heldagslegestuen set med dagplejerens øjne:

- Vi lærer kollegaers børn og forældre at kende så vi kan tilbyde den mest optimale gæstepleje løsning.

- Mulighed for at inddrage  høre-tale konsulent og fysioterapeuter, musikpædagog mm.

- Faglig sparring og arbejde i middagsstunden.

 

Jeg arbejder efter læreplanstemaerne:

 

Natur og naturfænomener:

 - Vi er ude hver dag i alt slags vejr og oplever årstidernes skiften. Har gode faciliteter med plads til leg.

 - At jeg giver dit barn sjove og lærerige oplevelser i naturen

- vi sår, høster og smager.

- Lærer barnet respekt og omsorg for dyr og planter.

Sproglig udvikling:       

- Jeg bruger babytegn.

Babytegn understøtter det talte sprog. Selv de allermindste børn er faktisk i stand til at kommunikere med hænder og forme tegn. Før de behersker det talte sprog.

- Jeg arbejder med ”læse leg” og ”tematisk sprogarbejde”.

- jeg sætter ord på ting vi ser, gør og oplever. Gentager og gentager.

- vi synger, rim og remser. Laver sjove lyde, suger og puster. Træner kæben med forskelligt mad.

 

Krop og bevægelse:

- jeg opfordre til bevægelse og er selv med.

- vi udforsker forskellige underlag (som græs, skovbund, jord, sand, fliser og vandpytter).

- vi øver finmotorikken ved bl.a. at fange smådyr, plukke blomster, sætte blade eller kastanjer på snor.

- vi øver grovmotorikken ved bl.a. at danse, hoppe, vippe, gynge, snurrer, triller, og rutche.

 

 

Barnets personlige udvikling:

 - jeg arbejder med udgangspunkt i ICDP (International Child Development Program) som bygger på gode   relationer og samspil med børnene.

- jeg tager udgangspunkt i det enkelte barn ud fra kompetencer.

- jeg støtter barnets selvværd ved at se det som det er, og værtsætter det.

 - jeg hjælper dit barn til at blive selvstændigt og selvhjulpent.

- jeg hjælper dit barn til at få selvtillid og at tro på sig selv.

 

Sociale kompetencer:

- Jeg er som voksen en vigtig rollemodel til at vise omsorg for andre, at dele og vente på tur.

- jeg hjælper og støtter børnene med til at lære at løse konflikter og vanskeligheder.

- jeg opfordre til at børnene hjælper hinanden.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier:

- vi lærer bordskik og madkultur.

- vi fejere de forskellige årstider og traditioner som høst, jul, påske og fastelavn.

- vi spiller musik og danser og klæder os ud.

- jeg inddrager børnene i forskellige daglige gøremål. Dække bord og feje.

- Vi tegner, maler og bygger.

Desuden kan I forvente:

- ærlighed og åbenhed

- at jeg giver børnene masser af fysisk kontakt, knus og tumlelege.

- en genkendelig og forudsigelig dagligdag med faste spise og sovetider.

Hvad forventer jeg af jer?

- Åbenhed og ærlighed for at kunne give dit barn den bedst mulige hverdag

 - At dit barn har tøj der passer til årstiden og vejret

- At I ønsker naturoplevelser for jeres barn

- At I respekterer mine åbningstider og at min arbejdsplads også er mit hjem.

Jeg foretrækker åbenhed, så spørg endelig, hvis der er noget I er i tvivl om eller undrer jer over !

I må gerne kontakte mig via sms eller en opringning. Uden for min åbningstid svarer jeg måske ikke lige med det samme, men I vil få svar, når jeg har mulighed for det.

 

Kurser