BørneIntra v2.19.1

Pædagogisk dag

Dato:

13-11-2020

Tidspunkt:

Hele dagen

Beskrivelse:

Hele personalet planlægger og evaluere den styrkede læreplan,
samt tilrettelægger år 2021.