BørneIntra v2.19.1

Aflyst på gr. af Corona Lanternedag for ½ Uglegruppe og Vibestuen

Dato:

19-11-2020

Tidspunkt:

15:30 - 17:00

Beskrivelse:

Lygtemanden " Habagus" kommer frem i skoven, han gør sig synlig og vil så gerne have, at vi synger lanternesangene for ham.