BørneIntra v2.18

Velkommen til Daginstitutionen Mælkevejen

Mælkevejen er en integreret institution med plads til 220 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn samt en gæstedagpleje med 10 børn.

Fra 1. januar 2016 er der lavet ny struktur i Mælkevejen, så børnene er fordelt i et Vuggestuehus (Den Blå Planet) med plads til 24 vuggestuebørn og 10 gæstedagplejebørn, et Småbørnshus (Den Røde Planet) med plads til 40-60 børn og to ens Storebørnshuse (Den Grønne og Gule Planet) hver med plads til 50-75 børn. Vuggestuehuset er yderligere inddelt i to mindre basisgrupper, mens de tre børnehavehusene også hver er inddelt i tre mindre basisgrupper.

Grund tanken i vores struktur er, at have fokus på børnenes udviklingstrin. Vi har derfor en glidende overgang mellem de tre huse, hvor der ved skift er fokus på det enkelte barns udviklingstrin og sociale relationer.  

Skriv dit barn op til vuggestue- eller børnehaveplads i Mælkevejen via den digitale pladsanvisning.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag