BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Balders Hus

Billede

 

Velkommen til vores vuggestue og børnehave, som ligger i udkanten af Kerteminde. Her har vi et stort og hyggeligt hus og en kæmpe grund at boltre os på – og det gør vi selvfølgelig. For i Balders Hus kan vi lide at være ude – i al slags vejr. Vi klatrer i træer, laver huler i krattet, gynger, tumler og laver suppe på bålet i den store bålhytte. Og hvis vi vil på opdagelse, er vi kun en lillebitte gåtur fra køer, grise og får, åbne marker og vandet i Kertinge Nor.

Vi respekterer hinandens forskelligeheder, viser omsorg for hinanden og har kun ganske få regler som både børn og voksne skal tage hensyn til. 

I Balders Hus har vi også børn med særlig særlige behov, det er børn som nogle gange skal skærmes lidt fra den store gruppe, - det er nogle herlige unger, - der ligesom alle andre børn har brug for fællesskaber. 

I vores hverdag forsøger vi at være så grønne som muligt, vi køber økologisk mad og mælk i den udstrækning, der er mulighed for det. Vi lærer børnene at spare på ressourcerne f.eks. ved at slukke lyset.

Hvis du er forældre til et barn, som snart skal begynde i vuggestue eller børnehave, er du meget velkommen til at kontakte os og aftale en tid for besøg, så vi kan tage godt imod dig, når du kommer forbi.

 

Vores telefonnumre:

Hovednummer:    65 15 17 25

Myretuen:           65 15 17 26

Fuglereden:         65 15 17 27

Blå stue:              65 15 17 28

Grøn stue:           65 15 17 29

Skuret:                65 15 17 86

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Genåbning af dagtilbud i Kerteminde kommune

  Opdateret 6. maj 2020 kl. 12.10

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune har nu været genåbnet i et par uger. Genåbningen er generelt forløbet godt og der skal lyde en stor tak til forældrene for at have været forstående i denne periode hvor alle har skulle tilpasse sig en ny hverdag med nye rutiner.

  Kerteminde kommunes dagtilbud er genåbnet i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette betyder blandt andet, at der er øget fokus på håndhygiejne og på størrelsen af børnegrupper i løbet af dagen. Retningslinjer betyder i hverdagen at der er øget behov for opsyn med børnegrupperne for at sikre at, retningslinjerne følges.   

  Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves for at mindske smittefaren i de kommunale dagtilbud, og så længe vi alle hjælpes ad, kan det lade sig gøre at få en normal hverdag for vores børn i deres dagtilbud. Der findes dog forældre, der af den ene eller den anden årsag ikke har behov at sende deres børn i dagtilbud under denne Corona periode. For at imødekomme de forældre, der ikke ønsker at gøre brug af deres barns kommunale dagtilbudsplads, har Kerteminde kommune besluttet, at der opsættes en midlertidig garantiordning, der sikre disse forældre, at deres barn har en plads i dagtilbuddet, når de igen ønsker at gøre brug af den. 

  Garantiordningen fungerer på følgende måde:

  • Forældre, der ønsker at gøre brug af ordningen, kontakter kommunes pladsanvisning der vil formidle aftalen.
  • Garanti aftalerne laves for en måned ad gangen.
  • Forældrene vil være friholdt for betaling i den periode, deres barn ikke benytter en plads i et af de kommunale dagtilbud.
  • Ordningen er tilgængelig for alle forældre, der ikke ønsker, at deres barn gør brug af deres kommunale dagtilbuds plads under Corona perioden.

   

  Ordningerne tilbydes fra 1. maj 2020, der kan søges hos pladsanvisningen fra 4. maj 2020.

  Der vil i denne periode også være børn, der skal starte i børnehave. Dette kan være svært nok for børn under normale forhold og vil være endnu mere overvældende i denne periode, da personalet ikke vil have den samme mulighed for at give nyopstartede al den opmærksomhed, de vil have brug for i deres nye institution. For at imødekomme børn der under Corona perioden ville skulle have deres børnehavestart og for at sikre, at de får en god overgang har Kerteminde kommune besluttet, at der for børn i kommunal dagpleje og private pasningsordninger, er mulighed for udskudt børnehavestart. Forældre til børn i kommunal dagpleje og vuggestue, der får udskudt børnehavestart, vil være friholdt for at betale dagpleje- og vuggestuetakst og vil blive opkrævet børnehavetakst. Forældre til børn i private pasningsordninger får mulighed for at få tilskud til privat pasningsordning efter at barnet er fyldt 2. år og 10 mdr. svarende til 75% af vederlaget til den private pasningsordning, dog max kr. 3.577,- pr. måned.

  Den udskudte børnehavestart er midlertidig og vil afhænge af Corona periodens længde. Hvis perioden er meget langvarende vil det være nødvendigt, at barnet starter i børnehaven, men kommer perioden til at vare så længe forventes det, at der på det tidspunkt vil være fundet løsninger, der gør det muligt at sikre en god overgang.

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune arbejder ud fra den præmis, at alle, der ønsker et tilbud, får et tilbud. Dette betyder, at dagtilbuddene i videst mulig udstrækning vil forsøge at fastholde deres normale åbningstider. Der arbejdes hårdt i de lokale distrikter for at få kabalen til at gå op, så alle er tilfredse med udfaldet. Der kan dog i de lokale distrikter forekomme problematikker, der gør, at der midlertidigt må ændres på åbningstiderne. Det kan være, hvis der er sygdom blandt personale eller lignende. Hvis dette skulle ske, vil alle kræfter blive sat ind, så det lokale dagtilbud hurtigst muligt kan vende tilbage til normal åbningstid.

  Med venlig hilsen

  Inge Skov Madsen

  Børn, familie og dagtilbudschef

   

  07-05-2020
 •  

  Genåbning af dagtilbud i Kerteminde kommune

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune har nu været genåbnet i et par uger. Genåbningen er generelt

  forløbet godt og der skal lyde en stor tak til forældrene for at have været forstående i denne periode hvor

  alle har skulle tilpasse sig en ny hverdag med nye rutiner.

  Kerteminde kommunes dagtilbud er genåbnet i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Dette betyder blandt andet, at der er øget fokus på håndhygiejne og på størrelsen af børnegrupper i løbet

  af dagen. Retningslinjer betyder i hverdagen at der er øget behov for opsyn med børnegrupperne for at

  sikre at, retningslinjerne følges.

  Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves for at mindske smittefaren i de kommunale dagtilbud, og så

  længe vi alle hjælpes ad, kan det lade sig gøre at få en normal hverdag for vores børn i deres dagtilbud. Der

  findes dog forældre, der af den ene eller den anden årsag ikke har behov at sende deres børn i dagtilbud

  under denne Corona periode. For at imødekomme de forældre, der ikke ønsker at gøre brug af deres barns

  kommunale dagtilbudsplads, har Kerteminde kommune besluttet, at der opsættes en midlertidig

  garantiordning, der sikre disse forældre, at deres barn har en plads i dagtilbuddet, når de igen ønsker at

  gøre brug af den.

  Garantiordningen fungerer på følgende måde:

  Forældre, der ønsker at gøre brug af ordningen, kontakter kommunes pladsanvisning der vil

  formidle aftalen.

  Garanti aftalerne laves for en måned ad gangen.

  Forældrene vil være friholdt for betaling i den periode, deres barn ikke benytter en plads i et af de

  kommunale dagtilbud.

  Ordningen er tilgængelig for alle forældre, der ikke ønsker, at deres barn gør brug af deres

  kommunale dagtilbuds plads under Corona perioden.

  Ordningerne tilbydes fra 1. maj 2020, der kan søges hos pladsanvisningen fra 4. maj 2020.

  Der vil i denne periode også være børn, der skal starte i børnehave. Dette kan være svært nok for børn

  under normale forhold og vil være endnu mere overvældende i denne periode, da personalet ikke vil have

  den samme mulighed for at give nyopstartede al den opmærksomhed, de vil have brug for i deres nye

  institution. For at imødekomme børn der under Corona perioden ville skulle have deres børnehavestart og

  for at sikre, at de får en god overgang har Kerteminde kommune besluttet, at der for børn i kommunal

  dagpleje og private pasningsordninger, er mulighed for udskudt børnehavestart. Forældre til børn der får

  udskudt børnehavestart vil være friholdt for at betale dagpleje/privat pasningstakst og skal i stedet betale

  børnehave takst.

  Den udskudte børnehavestart er midlertidig og vil afhænge af Corona periodens længde. Hvis perioden er

  meget langvarende vil det være nødvendigt, at barnet starter i børnehaven, men kommer perioden til at

  vare så længe forventes det, at der på det tidspunkt vil være fundet løsninger, der gør det muligt at sikre en

  god overgang.

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune arbejder ud fra den præmis, at alle, der ønsker et tilbud, får et

  tilbud. Dette betyder, at dagtilbuddene i videst mulig udstrækning vil forsøge at fastholde deres normale

  åbningstider. Der arbejdes hårdt i de lokale distrikter for at få kabalen til at gå op, så alle er tilfredse med

  udfaldet. Der kan dog i de lokale distrikter forekomme problematikker, der gør, at der midlertidigt må

  ændres på åbningstiderne. Det kan være, hvis der er sygdom blandt personale eller lignende. Hvis dette

  skulle ske, vil alle kræfter blive sat ind, så det lokale dagtilbud hurtigst muligt kan vende tilbage til normal

  åbningstid.

  Med venlig hilsen

  Inge Skov Madsen

  Børn, familie og dagtilbudschef

  01-05-2020
 •  

   

   

   

  Børn og Skoleforvaltningen

  Grønvej 11

  5550 Langeskov

  Tlf.: 65 151515

  Fax: 65 15 12 90

  dso@kerteminde.dk

  www.kerteminde.dk

  mobil : 29362930

  Mandag, tirsdag og torsdag

   

   

  Til forældre til daginstitutionsbørn

   

  Da jeres barn/børn i denne coronatid, vasker hænder og bruger håndsprit i øget omfang, kan det udtørre deres hud på hænderne.

  Det er derfor vigtigt at smøre deres hænder, flere gange dagligt hjemme, med en fed creme (40-70%) feks. morgen og igen aften lige inden sengetid, samt i weekenderne.

  Ved hyppig håndvask er det vigtigt med skånsomme rutiner og anbefalingen er:

  • vask hænder i lunkent, ikke for varmt vand
  • hænderne skal være våde, før sæben påføres
  • skyl hænderne grundigt, så de er fri for sæberester
  • dub hænderne tørre efter vask. 

   

   

  Se evt mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på nedenstående link:

  d. 27.04.2020

   

   

  https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/boern-boer-bruge-haandcreme-og-vaske-haenderne-skaansomt

   

   

   

  Sundhedsplejerske

  Dorte Sorgenfri.

   

  27-04-2020