BørneIntra v2.18

Skiftende billeder

Her bor vi.

Bøgebjerg:  en børnehave  og vuggestue i naturen, finder du ved, at køre hele vejen langs Bøgebjerg strand, ved skovkanten kører du ned ad en markvej, hvor børnehaven og vuggestuen er beliggende i naturskabte omgivelser med udsigt til åbne marker og Storebælt.

Vi bor og trives i udkanten af en lille skov, hvor vi dagligt færdes og laver stier og veksler.

Går vi ad markvejen over vejen, kommer vi til vores lille "Bukke Bruse" bro, følger skovstien, rutsjer ned ad skrænten, står vi nærmest med fødderne i strandkanten.

 

 

Naturen som tema.

Bøgebjergs temaområder har selvfølgelig sit udspring i naturen og dens omgivelser.

For os har tilegnelsen af vand, jord, luft og ild store værdier i vores dagligdag. Det er let tilgængelige og værdifulde områder i kraft af, at vi er en børnehave i en unik naturbeliggenhed.

I løbet af året vækkes vi af begejstring og forundring over naturens forunderlige fænomener og fremmer dermed børnenes læring og fantasi.

 

Ormene har ingen øjne

Ingen ben og intet hår.

Ormene er ganske nøgne

Og må kravle når de går.

Ormene kan ikke tale

Ormene har ingen tænder.

Ormene har kun en hale

Der er ens i begge ender.

Halfdan Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

Seneste nyhed...

Forældremøde

Forældremøde med valg til bestyrelsen

Forældremøde onsdag den 19. sep. Kl. 19.00 – 21.00

 

Kære forældre.

Hermed indkaldelse til forældremøde med valg til bestyrelsen I Bøgebjerg.

 • Velkomst i spisestuen.
 • Bestyrelsesarbejdet / beretning.
 • Kaffe og snak på stuerne om blandt andet " Frokostordningen, hvad synes Jeres: - børn, - I og – vi ? Hvad kan vi sammen gøre for, at Alle børn har et godt liv og bliver livsduelige."
 • Tilbage til spisestuen med opsamling og valg til kommende bestyrelse for 2018 – april 2019.
 • Tak for i aften

" Glade livsduelige børn får vi, når forældre, netværk og lokalsamfund
er aktive medspillere i børns liv og udvikling
"

Nuværende bestyrelse:
Camilla Schjerning (Johannes og Thora) ønsker genvalg
Franciska F. Rasmussen ( Nynne og Huxi) ønsker genvalg

Louise Hyllekilde Andersen ikke på valg
Jeanette Lystlund ikke på valg


Marriette S. Bookmanns( Evi og Sam ) ønsker ikke genvalg
Martin Beck ( Solveig og Nicolai) ønsker ikke genvalg
Tina Mohr Sørensen (Jonathan i skole) udgår

Det vil sige Bestyrelsen mangler 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter der er klar til bestyrelsesarbejdet, så kom glad og opstil til et spændende bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsens repræsentanter vælges for 2 år ad gangen suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen er en del af Hindsholmordningens hele bestyrelse. Der er fællesmøder ca. en gang i kvartalet, hvor både skole – og dagtilbudsbestyrelse er samlet til fællesmøde. Bøgebjerg har derudover møder ca. hver 6. uge.


Allan og Nicoline er personalerepræsentanter i bestyrelsen.

Vi glæder os til at se Jer alle sammen.
Tilmelding og framelding på Jeres barns stue inden mandag den 17.9.2018

 

Venlig hilsen

Anna Klokker

Opslagstavle...

 •  

  Styrelsesvedtægter

  19-09-2017
 •  

   

                 TELEFON NR:

                  Bøgebjergs tlfnr.til fastnettet er stadigvæk 65341119,

                  men nr. viderestilles til en Microsoft mobiltlf, som har

                  nummeret: 2974 - 1296.

                  Vær opmærksomme på dette nr. i tilfælde af

                   Bøgebjerg skal i kontakt med Jer.

  27-01-2017
 •  

  Se filmen fra da Dronningen besøgte Bøgebjerg 5. Juni 2013 - redigeret af Annelise Bruhn

  (åben linket i "you Tupe" hvis der er problemer med lyd)

  05-08-2016