BørneIntra v2.17

Skiftende billeder

Her bor vi.

Bøgebjerg:  en børnehave  og vuggestue i naturen, finder du ved, at køre hele vejen langs Bøgebjerg strand, ved skovkanten kører du ned ad en markvej, hvor børnehaven og vuggestuen er beliggende i naturskabte omgivelser med udsigt til åbne marker og Storebælt.

Vi bor og trives i udkanten af en lille skov, hvor vi dagligt færdes og laver stier og veksler.

Går vi ad markvejen over vejen, kommer vi til vores lille "Bukke Bruse" bro, følger skovstien, rutsjer ned ad skrænten, står vi nærmest med fødderne i strandkanten.

 

 

Naturen som tema.

Bøgebjergs temaområder har selvfølgelig sit udspring i naturen og dens omgivelser.

For os har tilegnelsen af vand, jord, luft og ild store værdier i vores dagligdag. Det er let tilgængelige og værdifulde områder i kraft af, at vi er en børnehave i en unik naturbeliggenhed.

I løbet af året vækkes vi af begejstring og forundring over naturens forunderlige fænomener og fremmer dermed børnenes læring og fantasi.

 

Ormene har ingen øjne

Ingen ben og intet hår.

Ormene er ganske nøgne

Og må kravle når de går.

Ormene kan ikke tale

Ormene har ingen tænder.

Ormene har kun en hale

Der er ens i begge ender.

Halfdan Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

Seneste nyhed...

Ny Struktur m.m.

Se opslag ved garderoberne eller info bræt

  Billede

Særlig opmærksomhed på nye åbningstider.

Mandag til fredag kl. 6.15 - 16.30 gældende fra 2. Januar.

Opslagstavle...

 •  

  Styrelsesvedtægter

  19-09-2017
 •  

  Vi har i samarbejde med Balders hus og Fjordvang søgt midler i BUPL til et pædagogisk udviklingsprojekt om læringsmiljøer. Trine Munkøe, som er pædagogisk konsulent er derfor i Bøgebjerg for både at observere og filme læringsmiljøer.

  05-09-2017
 •  

   

  Børn og Ungeforvaltningen

  Grønvej 11

  5550 Langeskov

  Tlf. 65151515

  Fax 65151290

  born-og-unge@kerteminde.dk

  www.kerteminde.dk

  29. november 2016

  Fælles Feriepasning i Kerteminde Kommune

  Regeringen har tilladt kommunerne at holde lukkedage på hverdage med lavt fremmøde. Kommunerne skal på lukkedage stille alternative pasnings-muligheder til rådighed for de forældre, der har behov for pasning.

  I Kerteminde Kommune er det alternative pasningstilbud sikret gennem en fælles feriepasningsordning i samarbejde mellem daginstitutioner og SFO. Det betyder, at hvis jeres barns daginstitution holder lukket, kan I få pasning til jeres barn i en anden institution i jeres distrikt.

  I Kerteminde Kommune er vedtaget følgende ferielukkedage, hvor der stilles alternativ pasning til rådighed via den fælles feriepasningsordning:

  Fredag efter Kristi Himmelfart

  Ugerne 28, 29 og 30

  Hverdagene mellem jul og nytår

  Den Fælles Feriepasningsordning må benyttes af alle børn, der er indskre-vet i en kommunal daginstitution eller SFO. Det forventes at forældre holder ferie med deres børn i det omfang det er muligt.

  På Grundlovsdag og Juleaftensdag er alle institutioner og SFO’er helt lukket, da disse dage af Regeringen er defineret som weekend / helligdage uanset hvordan de falder på en uge.

  Institutioner og SFO’er organiserer selv pasningen i distrikter, herunder hvil-ken institution / SFO, der holder åbent samt hvilken leder, der har ledelses-ansvaret. Disse informationer vil I få i de enkelte institutioner og SFO’er. Ligesådan vil de enkelte institutioner / SFO’er tage initiativ til at få overblik over jeres barns pasningsbehov.

  I SFO tilkøbes feriemodul i ugerne 7, 27-28-29-30 samt 42. Feriemodulet kan købes til de børn, som er indmeldt i SFO med én måneds varsel.

  Køb af feriemodul skal ske via selvbetjeningsløsningen under Digital Plads-anvisning på www.kerteminde.dk/selvbetjening. Selvbetjeningsløsningen kræver NemId.

  Venlig hilsen

  Unge- og Skoleafdelingen

  Børn-, Familie- og Dagtilbudsafdelingen

  28-02-2017
 •  

   

                 TELEFON NR:

                  Bøgebjergs tlfnr.til fastnettet er stadigvæk 65341119,

                  men nr. viderestilles til en Microsoft mobiltlf, som har

                  nummeret: 2974 - 1296.

                  Vær opmærksomme på dette nr. i tilfælde af

                   Bøgebjerg skal i kontakt med Jer.

  27-01-2017
 •  

  Se filmen fra da Dronningen besøgte Bøgebjerg 5. Juni 2013 - redigeret af Annelise Bruhn

  (åben linket i "you Tupe" hvis der er problemer med lyd)

  05-08-2016