BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Munkebo

Skiftende billeder

Jeres barn bliver passet hos den samme dagplejer sammen med 3-4 andre børn i hjemlige rammer, men mødes og arbejder også i større fællesskaber. 

Dagplejerne er opdelt i legestuegrupper og mødes èn gang om ugen i  legestuen sammen med 3 - 4 andre dagplejere og børn. I legestuen deltager børnene i forskellige aktiviteter, og har dermed mulighed for legefællesskaber på tværs af dagpleje og alder.

 

Udebørn er sunde børn

I Distrikt Munkebo har vi flere dagplejere der har "det lille grønne flag" , altså er certificeret "Grønne Spirer".

Undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.

 
Fravær
Når jeres barns dagplejer er fraværende, vil I altid blive tilbudt gæstedagpleje.
 
I Dagplejen tilbyder vi altid at jeres barn kan komme i gæstedagpleje, ved jeres faste dagplejers sygdom og ferie. Vi har i Distrikt Munkebo én fast gæstedagplejer, og herudover har vi mulighed for at tilbyde gæstedagpleje hos vores faste dagplejere.
 
Uddannelse i Dagplejen
Som en del af Daginstitution Munkebo, deltager alle dagplejere i uddannelse, kurser og opkvalificering. Dagplejen har igennem de seneste tre år været igennem et uddannelsesforløb, der sætter Dagplejen i stand til at arbejde aktivt med "De nye styrkede læreplaner" som dagtilbudsloven foreskriver.
 

 Det centrale i "De nye styrkede læreplaner" er bl.a.:

  • et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, fx leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
  • etableringen af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, fx i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
  • beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • at den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til børnehaveklassen og samarbejdet med det omkringliggende samfund
  • etableringen af en evalueringskultur i dagtilbud.

 

Såvel ledelse som Dagplejere står altid til rådighed for yderligere information og spørgsmål til Dagplejen.

 
 
 
Klik på dagtilbuddet i det område, hvor du bor og se dagplejernes profiler.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder