BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Genåbning af dagtilbud i Kerteminde kommune

  Opdateret 6. maj 2020 kl. 12.10

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune har nu været genåbnet i et par uger. Genåbningen er generelt forløbet godt og der skal lyde en stor tak til forældrene for at have været forstående i denne periode hvor alle har skulle tilpasse sig en ny hverdag med nye rutiner.

  Kerteminde kommunes dagtilbud er genåbnet i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette betyder blandt andet, at der er øget fokus på håndhygiejne og på størrelsen af børnegrupper i løbet af dagen. Retningslinjer betyder i hverdagen at der er øget behov for opsyn med børnegrupperne for at sikre at, retningslinjerne følges.   

  Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves for at mindske smittefaren i de kommunale dagtilbud, og så længe vi alle hjælpes ad, kan det lade sig gøre at få en normal hverdag for vores børn i deres dagtilbud. Der findes dog forældre, der af den ene eller den anden årsag ikke har behov at sende deres børn i dagtilbud under denne Corona periode. For at imødekomme de forældre, der ikke ønsker at gøre brug af deres barns kommunale dagtilbudsplads, har Kerteminde kommune besluttet, at der opsættes en midlertidig garantiordning, der sikre disse forældre, at deres barn har en plads i dagtilbuddet, når de igen ønsker at gøre brug af den. 

  Garantiordningen fungerer på følgende måde:

  • Forældre, der ønsker at gøre brug af ordningen, kontakter kommunes pladsanvisning der vil formidle aftalen.
  • Garanti aftalerne laves for en måned ad gangen.
  • Forældrene vil være friholdt for betaling i den periode, deres barn ikke benytter en plads i et af de kommunale dagtilbud.
  • Ordningen er tilgængelig for alle forældre, der ikke ønsker, at deres barn gør brug af deres kommunale dagtilbuds plads under Corona perioden.

   

  Ordningerne tilbydes fra 1. maj 2020, der kan søges hos pladsanvisningen fra 4. maj 2020.

  Der vil i denne periode også være børn, der skal starte i børnehave. Dette kan være svært nok for børn under normale forhold og vil være endnu mere overvældende i denne periode, da personalet ikke vil have den samme mulighed for at give nyopstartede al den opmærksomhed, de vil have brug for i deres nye institution. For at imødekomme børn der under Corona perioden ville skulle have deres børnehavestart og for at sikre, at de får en god overgang har Kerteminde kommune besluttet, at der for børn i kommunal dagpleje og private pasningsordninger, er mulighed for udskudt børnehavestart. Forældre til børn i kommunal dagpleje og vuggestue, der får udskudt børnehavestart, vil være friholdt for at betale dagpleje- og vuggestuetakst og vil blive opkrævet børnehavetakst. Forældre til børn i private pasningsordninger får mulighed for at få tilskud til privat pasningsordning efter at barnet er fyldt 2. år og 10 mdr. svarende til 75% af vederlaget til den private pasningsordning, dog max kr. 3.577,- pr. måned.

  Den udskudte børnehavestart er midlertidig og vil afhænge af Corona periodens længde. Hvis perioden er meget langvarende vil det være nødvendigt, at barnet starter i børnehaven, men kommer perioden til at vare så længe forventes det, at der på det tidspunkt vil være fundet løsninger, der gør det muligt at sikre en god overgang.

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune arbejder ud fra den præmis, at alle, der ønsker et tilbud, får et tilbud. Dette betyder, at dagtilbuddene i videst mulig udstrækning vil forsøge at fastholde deres normale åbningstider. Der arbejdes hårdt i de lokale distrikter for at få kabalen til at gå op, så alle er tilfredse med udfaldet. Der kan dog i de lokale distrikter forekomme problematikker, der gør, at der midlertidigt må ændres på åbningstiderne. Det kan være, hvis der er sygdom blandt personale eller lignende. Hvis dette skulle ske, vil alle kræfter blive sat ind, så det lokale dagtilbud hurtigst muligt kan vende tilbage til normal åbningstid.

  Med venlig hilsen

  Inge Skov Madsen

  Børn, familie og dagtilbudschef

   

  07-05-2020
 •  

  Genåbning af dagtilbud i Kerteminde kommune

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune har nu været genåbnet i et par uger. Genåbningen er generelt

  forløbet godt og der skal lyde en stor tak til forældrene for at have været forstående i denne periode hvor

  alle har skulle tilpasse sig en ny hverdag med nye rutiner.

  Kerteminde kommunes dagtilbud er genåbnet i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Dette betyder blandt andet, at der er øget fokus på håndhygiejne og på størrelsen af børnegrupper i løbet

  af dagen. Retningslinjer betyder i hverdagen at der er øget behov for opsyn med børnegrupperne for at

  sikre at, retningslinjerne følges.

  Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves for at mindske smittefaren i de kommunale dagtilbud, og så

  længe vi alle hjælpes ad, kan det lade sig gøre at få en normal hverdag for vores børn i deres dagtilbud. Der

  findes dog forældre, der af den ene eller den anden årsag ikke har behov at sende deres børn i dagtilbud

  under denne Corona periode. For at imødekomme de forældre, der ikke ønsker at gøre brug af deres barns

  kommunale dagtilbudsplads, har Kerteminde kommune besluttet, at der opsættes en midlertidig

  garantiordning, der sikre disse forældre, at deres barn har en plads i dagtilbuddet, når de igen ønsker at

  gøre brug af den.

  Garantiordningen fungerer på følgende måde:

  Forældre, der ønsker at gøre brug af ordningen, kontakter kommunes pladsanvisning der vil

  formidle aftalen.

  Garanti aftalerne laves for en måned ad gangen.

  Forældrene vil være friholdt for betaling i den periode, deres barn ikke benytter en plads i et af de

  kommunale dagtilbud.

  Ordningen er tilgængelig for alle forældre, der ikke ønsker, at deres barn gør brug af deres

  kommunale dagtilbuds plads under Corona perioden.

  Ordningerne tilbydes fra 1. maj 2020, der kan søges hos pladsanvisningen fra 4. maj 2020.

  Der vil i denne periode også være børn, der skal starte i børnehave. Dette kan være svært nok for børn

  under normale forhold og vil være endnu mere overvældende i denne periode, da personalet ikke vil have

  den samme mulighed for at give nyopstartede al den opmærksomhed, de vil have brug for i deres nye

  institution. For at imødekomme børn der under Corona perioden ville skulle have deres børnehavestart og

  for at sikre, at de får en god overgang har Kerteminde kommune besluttet, at der for børn i kommunal

  dagpleje og private pasningsordninger, er mulighed for udskudt børnehavestart. Forældre til børn der får

  udskudt børnehavestart vil være friholdt for at betale dagpleje/privat pasningstakst og skal i stedet betale

  børnehave takst.

  Den udskudte børnehavestart er midlertidig og vil afhænge af Corona periodens længde. Hvis perioden er

  meget langvarende vil det være nødvendigt, at barnet starter i børnehaven, men kommer perioden til at

  vare så længe forventes det, at der på det tidspunkt vil være fundet løsninger, der gør det muligt at sikre en

  god overgang.

  Dagtilbuddene i Kerteminde kommune arbejder ud fra den præmis, at alle, der ønsker et tilbud, får et

  tilbud. Dette betyder, at dagtilbuddene i videst mulig udstrækning vil forsøge at fastholde deres normale

  åbningstider. Der arbejdes hårdt i de lokale distrikter for at få kabalen til at gå op, så alle er tilfredse med

  udfaldet. Der kan dog i de lokale distrikter forekomme problematikker, der gør, at der midlertidigt må

  ændres på åbningstiderne. Det kan være, hvis der er sygdom blandt personale eller lignende. Hvis dette

  skulle ske, vil alle kræfter blive sat ind, så det lokale dagtilbud hurtigst muligt kan vende tilbage til normal

  åbningstid.

  Med venlig hilsen

  Inge Skov Madsen

  Børn, familie og dagtilbudschef

  01-05-2020