BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Fjordvang Kulturbørnehave og Vuggestue

 
Velkommen til vores børnehus som rummer 2 vuggestuegrupper og en stor børnehaveflok på 60 børn.
Vi bor i et stort hus med mange muligheder og skøn udenomsplads. Vi bruger uderummet meget og er på legepladsen i al slags vejr. Vi har ofte båldag eller andre kreative aktiviteter udenfor. Vuggestue og børnehave deler legeplads med et lille fint skagenshegn imellem. Der bliver givet krammer og udvekslet regnorme hen over hegnet til glæde for store som små. 
Vi bor dør om dør med Kulturhuset, som vi samarbejder med i perioder. Vi har blandt andet lavet bevægelsesforløb, sangforløb og haft mini koncerter med violin og cello. På et af forløbende lærte børnene følgende sætning.  "VI HJÆLPER HINANDEN - VI PASSER PÅ HINANDEN - VI GØR DET BEDSTE VI KAN"
I Fjordvang er vi optaget af relationer. Alt det vi kan sammen når vi er i trygge relationer. Alle børn skal have en tæt relation til en voksen og en god ven. Vi respekterer hinandens forskelligheder og vægter omsorg, glæde, nævær og udvikling højt. Og så tror vi på at alle gør det bedste de kan:-)
Hvis du er forældre til et barn, som skal begynde i vuggestue eller børnehave er du velkommen til at kontakte os for at aftale et besøg på
 
 
                                                                                         Vuggestuen 65151787
                                                                                         Børnehaven 65151755

Seneste nyhed...

Månedsplan for ORANGE gruppe - Krabberne

  Månedsplan - Januar 2021

Kære forældre til børn i ORANGE gruppe
(Elias, Musab, Oliver, Enna, Olivia, Eva-Katrine, Freja)

Som vi lagde ud igår, er der blevet dannet nye grupper, grundet nyt personale samt "nye" børn, der er kommet til i Krabbe gruppen. Fremadrettet vil jeg bestræbe mig på at lave en månedsplan, så i som forældre kan følge med i jeres børns hverdag og få et indblik i, hvad vi beskæftiger os med i gruppen.
Aktiviteterne på månedsplanen, er planlagt ud fra de nye styrkede læreplaner og øvrige pædagogiske refleksioner og overvejelser.

Grundet det kolde vejr, vil flere af aktiviteterne foregå indendørs og vi vil fast spise inde på Krabbestuen. Der kan dog ske undtagelser, når det bliver varmere i vejret og når vi vælger at begive os ud i det blå.

Det er vigtigt for mig at understrege, at der undervejs kan forekomme ændringer i månedsplanen, i tilfælde af sygdom og lignende.

I er velkomne til at henvende jer til mig, hvis i har spørgsmål til månedsplanen.

Månedsplanen vil også hænge på jeres barns plads :-)

God jul og godt nytår

Mvh. Line

 

Opslagstavle...

 •  

   

  1

  Til forældre til børn i kommunens dagtilbud

  I ønskes alle et glædeligt nytår. Vi håber, at I har haft en god jul og et godt nytår, selvom det ikke har været ligesom det plejer.

  Vi startede året som vi sluttede, med Coronarestriktioner og desværre har situationen udviklet sig i en negativ retning.

  Det betyder, at der er kommet nye retningslinjer i forbindelse med håndteringen, af Corona hverdagen i kommunens dagtilbud. De nye retningslinjer kan findes via understående link:

  https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud.

  Et af punkterne i de nye retningslinjer er, at landets daginstitutioner fremadrettet kan bede forældrene om at bære mundbind, hvis de skal ind i institutionen. Det krav er blevet drøftet af ledelsen på dagtilbud.

  Selvom smittetrykket er lavt på dagtilbudsområdet i Kerteminde kommune, har ledelsen på dagtilbudsområdet besluttet, at I forældre fremadrettet bedes bære mundbind hvis I skal ind i en af kommunens daginstitutioner.

  Beslutningen om, at bede jer forældre om at bære mundbind i kommunens daginstitutioner, bliver truffet med henblik på fastholde det lave smittetryk og fastholde nuværende situation på området, alt sammen for at skabe en tryggere arbejdsdag for institutionernes medarbejdere.

  Vi vil være opmærksomme på at kan være forældre der af helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind, dette kan I evt. gøre opmærksom på via badge.

  Ledelsen håber på jeres forståelse, og vil gerne sige jer tak for den store samarbejdsvilje i har vist hele vejen igennem Corona forløbet.

  Med venlig hilsen

  Inge Skov Madsen

  Chef Børn-, Familie- og Dagtilbudsafdelingen.

  08-01-2021
 •  

  Kære Forældre,

   

  Her får I lige lidt information om Covid-19, - sig til hvis det er svært at læse :-)

   

  Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole? Information til forældre. I denne pjece har vi samlet svar på nogle af de spørgsmål, du som forælder kan have, når du har et barn med symptomer, der kan være COVID-19. Pjecen indeholder også information til forældre med et barn, der er sendt hjem, enten som nær kontakt til en smittet, eller i forbindelse med screening for COVID-19 i dagtilbud eller skole. Pjecen er skrevet til forældre, men den kan også læses af andre, der har med børn og unge at gøre. 09.09.2020 Side 2/7 COVID-19 er navnet på den sygdom, som man kan udvikle, hvis man smittes med ny coronavirus. Smitte Symptomer Tør hoste Ondt i halsen Feber Hovedpine Vejrtrækningsbesvær Muskelsmerter Forebyggelse af smittespredning Vigtigt at vide om ny coronavirus/COVID-19 Side 3/7 1. Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn har symptomer, der kan være COVID-19? Syge børn skal ikke i skole og dagtilbud. De skal blive hjemme, til de er raske, så de ikke smitter andre børn og voksne. Som forælder kan man være i tvivl om, hvilke symptomer man skal være særligt opmærksom på, og hvornår man skal holde sit barn hjemme. Her er svar på nogle af de spørgsmål, du som forælder kan have. Hvilke symptomer på COVID-19 skal jeg være opmærksom på? Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. Hvis de udvikler symptomer, vil de som regel føle sig syge, blive trætte og slappe og ikke lege og deltage i aktiviteter som vanligt. Herudover er symptomerne de samme som hos voksne, typisk:  Tør hoste  Feber  Almen utilpashed Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse mv., eller andre symptomer, som f.eks. diarré. Man behøver ikke at have alle symptomerne på én gang, og især hos børn kan de være meget milde. Her er nogle gode råd:  Se på dit barn og vurder barnets samlede almene tilstand, ligesom du plejer at gøre, når der ikke er COVID-19 epidemi. Hvis dit barn ikke er frisk, skal du holde det hjemme for at undgå, at det smitter andre børn og voksne.  Under COVID-19 epidemien skal du være særlig forsigtig, hvis dit barn har symptomer og virker sløj, og du skal undgå at sende dit barn afsted, før barnet er helt rask.  Det er meget almindeligt, at næsen løber med klart snot, når børn f.eks. leger ude i køligt vejr, eller hvis barnet græder. Det kaldes også løbenæse. Hvis dit barn kun er snottet og har løbenæse med klart snot og enkle nys, og ellers virker frisk og leger som normalt, er der ikke grund til at holde barnet hjemme fra dagtilbud/skole.  Hvis dit barn har tegn på sygdom - det kan være symptomer fra luftveje som forkølelse, feber eller utilpashed - skal dit barn blive hjemme. Hvis dit barn virker syg og har symptomer, som giver mistanke om COVID-19, bør du ringe til egen læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test. Side 4/7 Bør mit barn med symptomer blive testet for COVID-19?  Hvis dit barn har symptomer, som du tænker kunne være COVID-19, skal dit barn holdes hjemme og isoleres så godt som muligt fra andre familien. Du skal ringe til din egen læge, som vurderer, om dit barn skal testes for ny coronavirus.  Det kan være svært at skelne imellem, om dit barn er forkølet, har COVID-19 eller anden luftvejsinfektion. En test kan afklare, om der er tale om COVID-19.  Hvis du umiddelbart ikke har mistanke om, at dit barn har COVID-19, og vurder at det kan være ubehageligt for dit barn at blive testet, eller dit barn ikke vil samarbejde om at blive testet, kan du vælge ikke at teste dit barn. Det vigtigste er, at barnet holdes hjemme, til det er raskt igen.  Hvis flere i familien er syge eller bliver syge, kan de voksne lade sig teste, da man ofte fejler det samme i en familie.  Er du i tvivl om dit barns tilstand, og hvordan du skal forholde dig til dit barns symptomer, kan du ringe til din egen læge. Når mit barn er syg hjemme, hvordan skal jeg som forælder og resten af familien så forholde os?  Forældre og søskende til et barn, som er hjemme med symptomer, der kan være COVID-19, men som endnu ikke er testet eller ikke bliver testet, skal ikke selv blive hjemme. De kan godt gå på arbejde, i skole, ud at handle osv.  Alle i huset bør holde afstand til den, der er syg, så godt det kan lade sig gøre. Børn har selvfølgelig behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand. Herudover skal alle i husstanden være særlige opmærksomme på god hygiejne og rengøring (se s.7), og om de selv udvikler symptomer. Hvornår må dit barn komme tilbage til dagtilbud eller skole?  Dit barn må komme tilbage i dagtilbud eller skole, når hun/han er helt rask. Det vil sige, når dit barn ikke har symptomer, er feberfrit og har det, som det plejer. Dit barn skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter i dagtilbuddet eller skolen, f.eks. undervisning, udflugter og udendørs leg, uden at kræve særlig omsorg og pasning.  Hvis dit barn er blevet testet for ny coronavirus, må dit barn komme tilbage igen, hvis testen er negativ, og hvis dit barn ellers i øvrigt er rask og kan deltage i leg og aktiviteter, som det plejer. Er snot tegn på COVID-19? Det er helt almindeligt, at næsen løber med klart snot, når man er ude i koldt vejr, eller hvis barnet græder. Hvis dette er eneste symptom hos dit barn, skal du ikke mistænke COVID19. Men virker barnet sygt, slattent og træt og har symptomer, f.eks. masser af gulgrønt snot, sygdomsfølelse og tiltagende hoste, bør det holdes hjemme og ikke komme i skole eller dagtilbud. Side 5/7  Hvis dit barn er testet positiv for ny coronavirus, skal barnet holdes hjemme indtil hun/han har haft 48 timer uden symptomer.  Børn kan godt i en periode efter en forkølelse eller anden luftvejsinfektion have en lille smule hoste. Hvis barnet i øvrigt virker rask og frisk, kan barnet godt komme i dagtilbud eller skole, selvom der stadig er en smule hoste tilbage som eneste symptom. Side 6/7 2. Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn er sendt hjem fra dagtilbud eller skole, fordi et andet barn har COVID-19? Dit barn kan blive sendt hjem fra skole eller dagtilbud, hvis det går i klasse eller på stue med et barn, som er smittet med ny coronavirus. Det kan også ske i forbindelse med håndtering af et større smitteudbrud på skolen eller dagtilbuddet. Dit barn kan blive sendt hjem:  Som nær kontakt til et smittet barn. Nære kontakter testes to gange som beskrevet i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus. Er du i tvivl om, hvordan og hvornår du skal booke tid til test til dit barn, kan du kontakte Kontaktopsporingsenheden på 70 20 02 33 og taste 2 for vejledning. eller  I forbindelse med screening for COVID-19 i dagtilbud eller skole. Screening foretages for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i klassen/stuen. Børn sendt hjem ved screening testes én gang hurtigst muligt efter hjemsendelse. Du kan uden henvisning fra din egen læge booke tid til dit barn på coronaprover.dk., hvis dit barn er over 2 år og uden symptomer. Er dit barn under 2 år, skal du stadig ringe til egen læge for henvisning til test. Skal mit barn testes, hvis det ikke har symptomer?  Det anbefales som udgangspunkt, at børn som er nære kontakter eller sendt hjem i forbindelse med screening for COVID-19 bliver testet.  Man kan vælge at lade være med at teste børn under 12 år uden symptomer. Der er børn, som ikke synes, det er særlig rart at blive testet, og hvor det kan være svært at få barnet til at samarbejde om at blive testet. Hvis du vælger denne løsning, skal du holde dit barn hjemme i 7 dage. Hvor længe skal mit barn blive hjemme, når det er sendt hjem?  Du skal holde dit barn hjemme indtil, dit barn er testet negativ første gang. Hvis barnet, imens det er hjemme, får symptomer, skal barnet holdes hjemme, indtil barnet ikke haft symptomer i 48 timer.  Hvis du vælger ikke at lade dit barn teste, skal du holde dit barn hjemme i 7 dage efter hjemsendelse. Hvis dit barn i løbet af de 7 dage får symptomer, skal du holde barnet hjemme, indtil barnet ikke haft symptomer i 48 timer.  Når du holder dit barn hjemme, må det ikke lege med eller ses med andre børn eller personer uden for husstanden. Det er dog ok at gå en tur, hvis der holdes god afstand til andre.  Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring derhjemme (se s.7). Side 7/7 3. Hvad betyder det, at jeg skal være ekstra opmærksom på hygiejne og rengøring? At du skal have særligt fokus på at holde god hygiejne betyder:  Vask hænder hyppigt og grundigt med vand og sæbe eller brug håndsprit, hvis du ikke har adgang til vand og sæbe. Håndvask og håndsprit er lige gode, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer.  Håndhygiejne er særligt vigtigt efter toiletbesøg, efter at du har pudset næse og før madlavning. Det er vigtigt, at pleje hænderne med fed fugtighedscreme, så du ikke risikerer at få tørre hænder og udvikle eksem.  Undlad så vidt muligt at røre dig selv i ansigtet. Når du skal hoste eller nyse, så gør det i et engangslommetørklæde eller i ærmet. Læg brugte engangslommetørklæder i en lukket affaldspose.  Del ikke håndklæder med andre.  Rengør dagligt det/de rum, som I opholder jer i, mens barnet er syg. Brug almindelige rengøringsmidler. Særligt rengøring af kontaktpunkter og overflader, der berøres af mange i husstanden, som f.eks. håndtag, gelændre, kontakter, tastaturer, mus, armlæn, bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter m.v. er vigtigt. 4. Hvor kan jeg finde mere information?  Har du spørgsmål om dit barns sygdom, så ring til din egen læge.  Har du spørgsmål til, hvorfor dit barn sendes hjem fra dagtilbud eller skole som enten nær kontakt eller ved screening for COVID-19 kan du tage kontakt til ledelsen i dit barns dagtilbud eller skole.  Har du spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig til et positivt testresultat, kan du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.  Ved øvrige spørgsmål kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33.  Hvis dit barn har symptomer på COVID-19 kan du læse mere i informationsmaterialet Til dig, der har symptomer på COVID-19.  Hvis dit barn bliver testet positiv for ny coronavirus, kan du læse mere i informationsmaterialet Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.  Hvis dit barn har været i nær kontakt med en, som er testet positiv for ny coronavirus kan du læse mere i informationsmaterialet Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.  Du kan læse mere om ny coronavirus og COVID-19 på sst.dk/corona

  10-09-2020