BørneIntra v2.19.1

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN I NYMARKEN

Vi er ikke en naturbørnehave,

MEN vi er rigtig meget ude i fri luft, og på ture i omegnen.

Vi er ikke en idrætsbørnehave,

MEN vi har rigtig meget fokus på motorik.

Vi er ikke en dramainstitution,

MEN vi laver en kæmpe teaterforestilling hvert år.

Skiftende billeder

Kort sagt, vi er en meget alsidig børnehave, der vægter natur- og kulturoplevelser samt alsidige aktiviteter, musiske oplevelser og kropslige udfoldelser og udfordringer under trygge forhold, i fællesskab og i mindre grupper.

 

Vi er en kommunal institution kombineret med SFO og med nær tilknytning til Nymarksskolen. I perioden 1.8.11. - 31.12.13. fungerer skole, SFO og børnehave som én institution med fælles ledelse og bestyrelse under Lov om udfordringsret. Vi har fælles værdigrundlag samt fælles mål og rammer for det pædagogiske samarbejde. Samarbejdet er opstået i erkendelsen af vores fælles opgave med at:

  • sikre, at dagligdagen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati
  • formå, at børn og unge opnår tillid til egne muligheder og danner sig baggrund for at tage stilling.
  • fremme den enkeltes alsidige, personlige udvikling og evner til at indgå i et forpligtende fællesskab i tæt samarbejde med forældrene.

Arbejdet med at skabe organisatorisk og pædagogisk sammenhæng i skole- og dagtilbud er beskrevet i ”Den røde Tråd".

Seneste nyhed...

Nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen

Kære alle

 

I bedes følge Sundhedsstyrelsens vejledning om, at alle borgere der er hjemkommet fra risikoområde efter 2. marts holdes hjemme. Det gælder således både ansatte og brugere af kommunal service. I bedes formidle til alle forældre og ansatte.

 

Smitteområderne er: Norditalien (Lombardiet, Piemonte, Regio Emilia og Veneto), Iran, Kina, Sydkorea, Singapore, Hongkong og Japan.

 

Fra KL har vi fået følgende uddybning af anbefalingerne:

 

Gælder anbefalingerne også børn og unge?

Ja. Sundhedsstyrelsen anbefaler alle borgere (dvs. også børn og unge), der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det betyder, at denne anbefaling også går på børn og unge i dagtilbud og skoler og siden 2. marts er kommet hjem fra ferie eller lignende i de pågældende områder.

 

Kan kommunen (daginstitution eller skole) nægte at tage sig af et barn, der er kommet hjem fra ferie i et risikoområde efter den 2. marts?

Et barn, som er hjemkommet fra et risikoområde efter 2. marts anbefales at blive hjemme. Det skal man som daginstitution eller skole videreformidle til forældrene, ligesom man ville gøre, hvis barnet var sygt og blev ringet hjem. Juristens svar er: Vi kan ikke nægte at passe barnet da det alene drejer sig om en opfordring og ikke et påbud. Det er klart at man potentielt pådrager sig et ansvar (eventuelt erstatningsmæssigt) ved ikke at efterkomme opfordringen, men opfordringen kan ikke i sig selv danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse

 

Skal kommunen stille nødberedskab (pasning) til rådighed for børnene?

Det må afhænge af en konkret vurdering. I langt de fleste tilfælde, vil forældrene jo også have været med på ferie eller lignende i de pågældende områder og er derfor også omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefaling om at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

 

 

Med venlig hilsen

 

Inge Skov Madsen

Børn, familie og dagtilbudschef

Tlf. 40202470