BørneIntra v2.17

Marslev Børnehus

Billede

Marslev Børnehus er en del af institutionen Marslev Skole og Børnehus. En såkaldt "Landsby-model"

Marslev Børnehus er fysisk adskilt fra  Marslev Skole og SFO, dog kun med en fodboldbane imellem.

Vi har meget samarbejde på tværs, idet Marslev Børnehus og Marslev SFO altid har fælles morgenåbning og fælles pasning i ferie.Vi benytter jævnligt gymnastiksalen eller SFOens lokaler, som dele af året står ledige om formiddagen.

I forårs- og sommermånederne har vi førskolegruppe der.

Vi samarbejder også med skolens personale, således at der bliver en rød tråd gennem barnets tid i Marslev Skole og Børnehus.

Vi har fælles bestyrelse.

Pr. 1.1.2017 er dagplejen Marslev, Birkende, Nymarken, Rynkeby og Langeskov ( kaldet distrikt Syd) blevet en afdeling af Marslev Skole og Børnehus. Hverdagen for den enkelte dagplejer fortsætter som hidtil, den øvrige omorganisering vil blive implementeret i perioden frem til sommerferien 2017.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag