BørneIntra v2.17

Marslev Børnehus

Billede

Marslev Børnehus er en del af institutionen Marslev Skole og Børnehus. En såkaldt "Landsby-model"

Marslev Børnehus er fysisk adskilt fra  Marslev Skole og SFO, dog kun med en fodboldbane imellem.

Vi har meget samarbejde på tværs, idet Marslev Børnehus og Marslev SFO altid har fælles morgenåbning og fælles pasning i ferie.Vi benytter jævnligt gymnastiksalen eller SFOens lokaler, som dele af året står ledige om formiddagen.

I forårs- og sommermånederne har vi førskolegruppe der.

Vi samarbejder også med skolens personale, således at der bliver en rød tråd gennem barnets tid i Marslev Skole og Børnehus.

Vi har fælles bestyrelse.

Pr. 1.1.2017 er dagplejen Marslev, Birkende, Nymarken, Rynkeby og Langeskov ( kaldet distrikt Syd) blevet en afdeling af Marslev Skole og Børnehus. Hverdagen for den enkelte dagplejer fortsætter som hidtil, den øvrige omorganisering vil blive implementeret i perioden frem til sommerferien 2017.

Seneste nyhed...

Besøg af Arbejdstilsynet.

Resultat af tilsyn

Som vi oplyste ved besøget den 15. september 2017 hos Marslev Børnehus,

Alléparken 1, 5290 Marslev, hvor vi talte med leder Jytte Mehr og

arbejdsmiljørepræsentant Anja Herskov, er det vores vurdering, at virksomhedens

arbejdsmiljø er i orden.

Grøn smiley

Virksomheden får derfor en grøn smiley på vores hjemmeside. Det betyder, at

virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley

er dermed også et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø.

Den grønne smiley gælder i fem år, hvis I ikke har fået et påbud e.l. i mellemtiden,

og kan kun forlænges efter et nyt tilsyn. I kan bestille et nyt, gratis tilsyn hos

Arbejdstilsynet, når jeres smiley er ved at udløbe.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag