BørneIntra v2.18

Marslev Børnehus

Billede

Marslev Børnehus er en del af institutionen Marslev Skole og Børnehus. En såkaldt "Landsby-model"

Marslev Børnehus er fysisk adskilt fra  Marslev Skole og SFO, dog kun med en fodboldbane imellem.

Vi har meget samarbejde på tværs, idet Marslev Børnehus og Marslev SFO altid har fælles morgenåbning og fælles pasning i ferie.Vi benytter jævnligt gymnastiksalen eller SFOens lokaler, som dele af året står ledige om formiddagen.

I forårs- og sommermånederne har vi førskolegruppe der.

Vi samarbejder også med skolens personale, således at der bliver en rød tråd gennem barnets tid i Marslev Skole og Børnehus.

Vi har fælles bestyrelse.

Pr. 1.1.2017 er dagplejen Marslev, Birkende, Nymarken, Rynkeby og Langeskov ( kaldet distrikt Syd) blevet en afdeling af Marslev Skole og Børnehus. Hverdagen for den enkelte dagplejer fortsætter som hidtil, den øvrige omorganisering vil blive implementeret i perioden frem til sommerferien 2017.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Kære forældre.

  Vi er jo i en opbrydningstid her i Marslev. Der bygges nyt børnehus i forbindelse med skole, her er skolens legeplads inddraget. Derfor skal der  laves 2 legepladser, 1 til SFOen/skolen og 1 til børnehuset. I byggeprojektet er der kun budget til den ene legeplads, den anden skal vi selv finansierer.

  Vi har penge til legeredskaberne – vi har fået et super godt tilbud fra Hags – men vi har kun meget få penge til at få etableret faldunderlag. Det vil koste ca. 80.000 kr. at få professionelle til at gøre det.  Vi kan ikke bruge legeredskaberne uden faldunderlag!

   

  Derfor har vi brug for jeres hjælp!

  Er der nogle, der kan grave ud til faldunderlaget? Det drejer sig om ca 200 m² og ca. 30 cm dybt.

  Vi håber jorden kan læsses af der hvor der allerede er lagt jord ved det gamle børnehus.

   

  Herudover har vi så al faldsandet der skal lægges i de udgravede huller, når redskaber er sat op, her har vi brug for mange folk med trillebører.

   

  John fra Hags kommer og griller pølser til alle.

   

  Vi kender endnu ikke datoen for hvor når der skal graves ud osv, men byggetilladelsen er i hus.

   

  Vi vil gerne hører fra jer, om der er nogle der vil hjælpe med at grave ud og fylde op.

   

  I kan kontakte Lene – afdelingsleder på Skole på 6515 1349 eller Jytte – leder i Børnehus og SFO på 6515 1351.

  06-06-2018