BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Munkebo

Den Kommunale Dagpleje Kerteminde Kommune Distrikt Munkebo, er organiseret under Distriktlederen , herunder en pædagogisk leder.

Dagplejen Distrikt Munkebo har 68 børn og til at varetage opgaven har vi, 17 Dagplejere og én gæstedagplejer.

Dagplejen i Distrikt Munkebo er kendeteget ved høj faglighed i små overskulelige rammer.

Alle Dagplejere er løbende under uddanelse, og alle daglige aktiviteter tilrettelægges ud fra "De styrkede læreplaner"

I dagplejen deltager alle dagplejere én gang om ugen i heldagslegestue, hvor relationer bygges og hvor børnene tilbydes deltagelsesmuligheder på tværs af tilhørsforhold.