BørneIntra v2.19.1

Forholdsregler til forebyggelse af smitte af Corona - virus

 

Kære forældre til børn i Kerteminde kommunes dagtilbud

I forbindelse med den nuværende COVID-19 (Coronavirus) smitte, informerer Børn-, Familie- og Dagtilbudsafdelingen om sundhedsstyrelsens aktuelle retningslinjer og forebyggende indsats.

Intentionen bag denne skrivelse, er at vi i fællesskab kan mindske risikoen for at børn, forældre eller personale i kommunens dagtilbud smittes med COVID-19.  

Sundhedsstyrelsen har d. 3 marts besluttet at styrke den forebyggende indsats for at inddæmme smitterisikoen for COVID-19 (Coronavirus).

Som følge af sundhedsstyrelsens beslutning anbefales det at:

Alle  borgere ( dvs. også børn, unge og personale), der siden 2. Marts er er kommet hjem fra et af de særlige risiko områder holder sig hjemme 14 dage efter hjemkomsten.

De særlige risiko områder er:

  • Norditalien (Lombardiet, Piemonte, Regio Emilia og Veneto)
  • Iran
  • Kina
  • Sydkorea
  • Singapore
  • Hongkong
  • Japan

Det anbefales at I, som forældre, holder jer orienteret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger på understående link:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Situationen kan i de kommende dage udvikle sig yderligere, og i det tilfælde kan sundhedsstyrelsen anbefale yderligere inddæmnings foranstaltninger. Hvis dette bliver tilfældet vil administrationen i samarbejde med kommunens dagtilbud implementerer disse foranstaltninger.

Hvad kan vi gøre for at mindske smittefaren yderligere.

Vi kan alle hjælpe med at formindske smittefaren ved at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Derudover kan risikoen for smitte med COVID-19 forebygges ved:

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen[1]

Administrationen og dagtilbuddene håber at, I som forældre til børn i kommunens dagtilbud vil hjælpe os, med at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der kan som nævnt tidligere komme yderligere forebyggelses foranstaltninger på tale. Børn-, Familie- og Dagtilbudsafdelingen vil følge med i udviklingen og holde jer opdateret.

Med venlig hilsen

Rasmus Kristiansen                                                                      Inge Skov Madsen

Børn-, Familie- og Dagtilbudsafdelingen                                 Chef for Børn-, Familie- og Dagtilbudsafdelingen

 

Sidst ændret d. 05-03-2020