BørneIntra v2.19

Bestyrelse: Marslev Børnehus

Peter Plenge Wamberg
Peter Plenge Wamberg

Formand

Michael Krogh Albæk
Michael Krogh Albæk

Forælder

Molly Franch Fletcher
Molly Franch Fletcher

Forælder

Adr.: Kertemindevejen 42, 5290 Marslev

Tlf.: 20129811 (M)

E-mail: mof@incaptiva.dk

Sabrina Navne Ølund
Sabrina Navne Ølund

Forælder

Sendi Prljaca
Sendi Prljaca

Forælder

Dorthe Leegaard
Dorthe Leegaard

Personale

Jytte Holm Mehr
Jytte Holm Mehr

Personale