BørneIntra v2.19.1

Personale info: Dagplejen Marslev
Christina Most Christensen
Christina Most Christensen

Christina Vinsten Kielsgaard
Christina Vinsten Kielsgaard

Dagplejer

Eva Holm
Eva Holm

Dagplejepædagog

Jeg kan kontaktes på mail: eho@kerteminde.dk

Inge Hundstrup Bentsen
Inge Hundstrup Bentsen

Dagplejer

E-mail: ingehundstrup@live.dk

Jytte Holm Mehr
Jytte Holm Mehr

Lone Bertelsen
Lone Bertelsen

Dagplejer

Lone Stoustrup
Lone Stoustrup

Gæstedagplejer

Adr.: Vejruplund 57, 5290 Marslev

Tlf.: 65952121

E-mail: Les@kerteminde.dk

Peter Slifsgaard
Peter Slifsgaard

Leder